Přednášky členů ČNS - pobočka Pražské groše
Autor: oliver
Datum: 09.04. 2014
Zpět na seznam
Uvedeny jsou pouze ty přednášky, které nemají výstup v podobě abstraktu ve sborníku či článku. Přednášky spojené s účastí na konferenci s vydaným sborníkem jsou vedeny v samostatném dokumentu společně s ostatními publikacemi. Uvedeny jsou přednášky členů pobočky od roku jejího založení (2008).
Přednášky členů ČNS pobočka
Pražské groše
Uvedeny jsou pouze ty přednášky, které nemají výstup v podobě abstraktu ve sborníku či článku.
Přednášky spojené s účastí na konferenci s vydaným sborníkem jsou vedeny v samostatném
dokumentu společně s ostatními publikacemi. Uvedeny jsou přednášky členů pobočky od roku
jejího založení (2008).
2014
Gregor, Pavel Richtera,
Lukáš. Pomůcka pro určování haléřů Ferdinanda I. Přednáška na
výroční schůzi ČNSPG.
Kutná Hora, 29. březen 2014.
Černohorský, Ondřej. Paleografické a epigrafické základy využitelné při studiu a prezentaci opisů
na mincích. Přednáška na výroční schůzi ČNSPG.
Kutná Hora, 29. březen 2014.
Richtera, Lukáš. Po stopách středověkých falzátorů. Přednáška v rámci semináře oboru
anorganické chemie a oboru Chemie konzervovánírestaurování.
Brno, Univerzitní kampus
Bohunice, A8/308, Masarykova univerzita, 20. únor 2014.
2013
Gregor, Pavel. Peníz se lvem Stručný
návod na přiřazení k jednotlivým variantám. Přednáška
na výroční schůzi ČNSPG.
Kutná Hora, 16. březen 2013.
Gregor, Pavel. Haléře Ludvíka Jagellonského Zákonitosti
a základní znaky při určování.
Přednáška na výroční schůzi ČNSPG.
Kutná Hora, 16. březen 2013.
Gregor, Pavel. Drobná mince v Čechách v pozdním středověku. Přednáška na numismatickém
srazu členů fóra Sberatel.com. Jablonica, 27. červenec 2013.
Richtera, Lukáš. Základy numismatiky a středoevropského mincovnictví. Přednáška pro VOŠ
Turnov. Brno, Univerzitní kampus Bohunice, A12/311, Masarykova univerzita, 16. prosinec 2013.
2012
Gregor, Pavel. Typologie penízků se lvem. Přednáška na výroční schůzi ČNSPG.
Kutná Hora,
17. březen 2012.
Richtera, Lukáš. Chemie ve službách numismatiky. Přednáška v rámci oborového semináře
oboru Chemie konzervovánírestaurování.
Brno, Univerzitní kampus Bohunice, A8/308,
Masarykova univerzita, 8. listopad 2012.
Richtera, Lukáš. Úskalí při analýze numismatického materiálu. Přednáška Numismatického
oddělení Moravského zemského muzea a České numismatické společnosti. Brno, Přednáškový
sál Dietrichsteinského paláce, 4. říjen 2012.
2010
Gregor, Pavel. Haléře Ludvíka Jagellonského. Přednáška na výroční schůzi ČNSPG.
Kutná
Hora, 20. únor 2010.2014

2020

Gregor, Pavel; Hána, Jiří. Typologie českých kruhových peněz a haléřů z let cca 1450-1482. Přednáška z cyklu Covideo, 27. květen 2020

(Odkaz na Covideo: https://youtu.be/tEUk9exeFUo)

 

 

2019

Gregor, Pavel. Drobná mince od husitských válek po konec vlády Ferdinand I. Přednáška na členské schůzi SNS pobočka Bratislava. Bratislava, 16. duben 2019.

(Odkaz na prezentaci: http://www.cnspg.cz/gr/pdf-files/2019_drobna_mince_prednaska.pdf)

 

 

2018

Gregor, Pavel. Několik poznámek k drobné grošové minci. Přednáška na výroční schůzi ČNS-PG. Kutná Hora, 24. březen 2018.

(Odkaz na prezentaci: http://www.cnspg.cz/gr/pdf-files/KH_20180324_drobna_mince.pdf)

 

 

2015

Gregor, Pavel. Uherské napodobeniny Vídeňských feniků. Přednáška na výroční schůzi ČNS-PG. Kutná Hora, 28. březen 2015.

(Odkaz na prezentaci: http://www.cnspg.cz/gr/pdf-files/uherske_napod_2020.pdf)

 

 

2014

 

Gregor, Pavel - Richtera, Lukáš. Pomůcka pro určování haléřů Ferdinanda I. Přednáška na výroční schůzi ČNS-PG. Kutná Hora, 29. březen 2014.

 

Černohorský, Ondřej. Paleografické a epigrafické základy využitelné při studiu a prezentaci opisů na mincích. Přednáška na výroční schůzi ČNS-PG. Kutná Hora, 29. březen 2014.

 

Richtera, Lukáš. Po stopách středověkých falzátorů. Přednáška v rámci semináře oboru anorganické chemie a oboru Chemie konzervování-restaurování. Brno, Univerzitní kampus Bohunice, A8/308, Masarykova univerzita, 20. únor 2014.

 

 

2013

 

Gregor, Pavel. Peníz se lvem - Stručný návod na přiřazení k jednotlivým variantám. Přednáška na výroční schůzi ČNS-PG. Kutná Hora, 16. březen 2013.

(Odkaz na prezentaci: http://www.cnspg.cz/gr/pdf-files/peniz_se_lvem.pdf)

 

Gregor, Pavel. Haléře Ludvíka Jagellonského - Zákonitosti a základní znaky při určování. Přednáška na výroční schůzi ČNS-PG. Kutná Hora, 16. březen 2013.

(Odkaz na prezentaci: http://www.cnspg.cz/gr/pdf-files/ludvici.pdf)

 

Gregor, Pavel. Drobná mince v Čechách v pozdním středověku. Přednáška na numismatickém srazu členů fóra Sberatel.com. Jablonica, 27. červenec 2013.

 

Richtera, Lukáš. Základy numismatiky a středoevropského mincovnictví. Přednáška pro VOŠ Turnov. Brno, Univerzitní kampus Bohunice, A12/311, Masarykova univerzita, 16. prosinec 2013.

 

 

2012

 

Gregor, Pavel. Typologie penízků se lvem. Přednáška na výroční schůzi ČNS-PG. Kutná Hora, 17. březen 2012.

 

Richtera, Lukáš. Chemie ve službách numismatiky. Přednáška v rámci oborového semináře oboru Chemie konzervování-restaurování. Brno, Univerzitní kampus Bohunice, A8/308, Masarykova univerzita, 8. listopad 2012.

 

Richtera, Lukáš. Úskalí při analýze numismatického materiálu. Přednáška Numismatického oddělení Moravského zemského muzea a České numismatické společnosti. Brno, Přednáškový sál Dietrichsteinského paláce, 4. říjen 2012.

 

 

2010

 

Gregor, Pavel. Haléře Ludvíka Jagellonského. Přednáška na výroční schůzi ČNS-PG. Kutná Hora, 20. únor 2010.

 

 

Všechny prezentace jsou volně ke stažení pouze pro osobní použití.