Numismatica Centroeuropaea III.
Autor: oliver
Datum: 10.01. 2020
Zpět na seznam
17. – 20. 9. 2018 Kladská Bystřice (Polsko)

Ve dnech 17. – 20. 9. 2018 proběhl v malebném dolnoslezském městě Kladské Bystřici (Bystrzyce Kłodzka) v pořadí již třetí ročník mezinárodní konference Numismatica Centroeuropaea. Hlavním tématem konference bylo tisícileté výročí uzavření budyšínského míru (1018). Pořadateli konference byly: Archeologický ústav Univerzity ve Vratislavi, Národní ústav Ossolińských ve Vratislavi a archeologická komise vratislavské pobočky Polské akademie věd. Za symbol, resp. logo konference, byl zvolen stilizovaný motiv z averzu křížového denáru raženého na sklonku 11. století ve Vratislavi.

Kladská Bystřice je město proslulé zachovalým historickým centrem, řadou historických budov a dalších pamětihodností. Neméně turisticky atraktivní jsou i mnohá další kladská města a památky, jejichž společným jmenovatelem je úzká vazba na českou historii. Pro účastníky konference byla proto na druhý den konference připravena komentovaná prohlídka města. Třetí den organizátoři konference pro účastníky připravili výlet na renezanční zámek Gořanov (Gorzanów) a návštěvu Kladska (Muzeum Kladska a vojenská pevnost). V kladském muzeu účastníky konference zaujala především numizmatická expozice věnovaná regionálním nálezům (poklad z Gořanova, poklad z Dęboviny či poklad z Nové Rudy).

Konference Numismatica Centroeuropaea III se zúčastnilo několik desítek účastníků především z České republiky, Slovenské republiky a Polské republiky, mezi hosty konference nechyběli však ani účastníci z Rakouska, Běloruska a Švédska. V seznamu přednášejících lze nalézt řadu zvučných jmen, ze zahraničních účastníků se zaslouží uvést např. prof. Boryse Paszkiewicze, prof. Huberta Emmeriga či prof. Rogera Svenssona. V souladu se zaměřením konference byla významná část příspěvků zaměřena na problematiku spadající především do období 10. – 12. století, mezi příspěvky však nechyběly ani takové, které se zabývaly antickým a keltským mincovnictvím.

V pondělí 17. 9. zazněla vstupní přednáška o historii města Kladské Bystřice a jeho pamětihodnostech. Následovala přednáška Boryse Paszkiewicze o mincovnictví Kladska. Odpolední přednášky byly věnovány problematice keltského mincovnictví (zazněly přednášky Jiřího Militkého a Pauliny Koczwara) a římského mincovnictví (např. přednášky Barbary Zajaç nebo Bartosze Awianowicze). Úterní dopolední sekce byla zahájena přednáškou věnovanou počátkům monetizace Rakouska (Hubert Emmerig), následovala přednáška věnovaná falzům moravských denárů z 2. poloviny 11. století (Jan VIdeman). Do jisté míry kontroverzním příspěvkem byla studie věnovaná metrologickému rozboru mincí z nálezu z Chýště (Zbigniew Bartkowiak). Odpoledne zazněl např. příspěvek věnovaný revizi střelického pokladu (Dagmar Grossmannová) nebo příspěvek zabývající se významem motivu na slezských brakteátech (Witold Garbaczewski). V rámci středečního dopoledního programu byl týmem polských autorů představen projekt věnovaný polským brakteátům, v dalším příspěvku věnovaném brakteátům byl diskutován přístup k jejich klasifikaci (Roger Svensson). Zazněl i příspěvek věnovaný oběhu pražských grošů ve východní Evropě (Paweł Milejski) nebo problematice oběhu českých a uherských florénů a dukátů (Roman Zaoral). Program konference byl zakončen čtvrteční dopolední sekcí, jejíž náplní byla rozličná témata, např. nové poznatky o mincích z Uherčic z počátku třicetileté války (Dagmar Kašparová a Karel Mlateček) nebo o významu analýz jantaru pro dokumentování starověkých stezek (Lukáš Kučera a Petr Bednář).

Výstupem z konference je tištěný sborník abstraktů PROGRAM I STRESZCZENIA REFERATÓW MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NUMIZMATYCZNEJ / PROGRAM A ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK MEZINÁRODNÍ NUMISMATICKÉ KONFERENCE / THE PROGRAMME AND ABSTRACTS OF PAPERS OF THE INTERNATIONAL NUMISMATIC CONFERENCE (ISBN 978–83–61416–26–5), který návštěvníci konference obdrželi v tištěné formě a který je možno získat i v elektronické formě na stránce: http://nce3.archeo.uni.wroc.pl/en/. Vybrané příspěvky budou zveřejněny v odborném periodiku Notae Numismaticae / Zapiski Numizmatyczne.

Příští ročník konference Numismatica Centroeuropaea IV. se bude konat 23. – 26. 9. 2019 v Kremnici, organizátorem je Múzeum mincí a medailí v Kremnici.

 

Fotografie ze společného výletu do Kladska (most sv. Jana). Foto: Łukasz Sroka.

 

Přednáška Ondřeje Černohorského. Foto: Lukáš Kučera.

 

Přednáškový sál. Foto: Lukáš Kučera.

 

Večerní program, zleva Ondřej Černohorský, Jan Cihlář a Pavel Gregor. Foto: Lukáš Kučera.

 

Večerní program, zleva Pavel Gregor, Jan Videman, Lukáš Richtera a Kateřina Kyseláková. Foto: Lukáš Kučera.

 

Večerní program, zleva Ondřej Černohorský, Jan Cihlář, Pavel Gregor, Jan Videman, Lukáš Richtera, Kateřina Kyseláková a Lukáš Kučera. Foto: Lukáš Kučera.

 

Kladská Bystřice v 18. století.

 

Můžete si stáhnout PDF verzi tohoto článku (publikováno v časopise Folia Numismatica).