Pomocné databáze pro sběratele mincí
Autor: Pavel Gregor
Datum: 24.06. 2018
Jednou z oblastí, kterou se snaží naše pobočka nabídnou numismatické veřejnosti, jsou pomocné programy a databáze. Účelem těchto databází není nabídnout kompletní informace, ale spíše pomocí odkazů na dostupnou literaturu navést na články zabývající se danou problematikou.

Pro vyhledání obecných informací je nejvýhodnější použít Databázi knih a Databázi článků. Tato databáze obsahuje seznam většiny článků z českých a slovenských numismatických periodik.

Pro vyhledání informací o mincovnách, či mincovních úřednících slouží Databáze mincoven a Databáze mincmistrů.

Databáze mincovních reforem informuje o provedených reformách.

Speciálně pro vyhledání informací o nálezech byla připravena Databáze Nálezů a Mincí v nálezech.

Odkazy:

 

>>DATABÁZE NÁLEZŮ<<

>>DATABÁZE MINCÍ V NÁLEZECH<<

>>DATABÁZE MINCMISTRŮ<<

>>DATABÁZE MINCOVEN<<

>>DATABÁZE MINCOVNÍCH REFOREM<<

>>DATABÁZE KNIH<<

>>DATABÁZE ČLÁNKŮ<<

 

Databáze knih a Databáze článků poskytuje základní informace o knihách, časopisech a sbornících převážně českých a slovenských. V případě časopisů a sborníků lze zobrazit jejich obsahy.

Obr. 1 – Ukázka databáze článků

 

Pro vyhledání informací o mincovnách, či mincovních úřednících slouží Databáze mincoven a Databáze mincmistrů.

Obr. 2 – Ukázka databáze mincoven

Obr. 3 – Detail informací o mincovně

Obr. 4 – Ukázka databáze mincmistrů

 

Speciálně pro vyhledání informací o nálezech byla připravena Databáze Nálezů a Mincí v nálezech.  V těchto databázích jsou popsány všechny nálezy evidované v knihách Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Postupně se tyto databáze doplňují o popisy z dalších periodik (aktuálně jsou zpracovány i informace z Numismatického sborníku po ročník 33/1). Pokud ještě nebyl nález zaevidován v databázi nálezů, lze pro dohledání informací využít Databázi článků, kde se pomocí zadání klíčového slova zobrazí seznam článků, který o nálezu pojednává. Zatímco databáze Nálezů poskytuje stručný přehled o konkrétním nálezu, v databázi Mincí v nálezech je možné zobrazit jednotlivé položky konkrétního nálezu, případně dohledat všechny nálezy, které obsahovaly určitý nominál.

Obr. 5 – Ukázka databáze nálezů

Pokud se vyvolá okno s podrobnostmi o nálezu, je možné si vytisknout kartu nálezu, která obsahuje všechny evidované informace o konkrétním nálezu. Případně je možné zobrazit seznam mincí, které byly v nálezu zastoupeny.

Obr. 6 – Ukázka obrazovky s podrobnostmi o nálezu.

Obr. 7 – Zobrazení mincí v nálezu

 

V případě, že je v některé z databází zobrazena informace o literatuře, je možné si podrobnosti o ni zobrazit pomocí údaje Zkratka lit. Zde se po zadání části zkratky zobrazí seznam literatury odpovídající uvedené zkratce.

Obr. 8 – Zobrazení informací o použité literatuře

 

Věříme, že Vám tyto databáze budou k užitku a budeme rádi za jakékoliv doplňující informace, připomínky, či doporučení na další zdroje.

Velice rádi též uvítáme fotografie mincmistrovských značek, které byste nám povolili doplnit do databází a tím zvýšit její přínos i pro další sběratele.

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek, či návrhů, o jaké další databáze byste měli zájem, kontaktujte autora Pavla Gregora: mail.greggy@tiscali.cz.