Členství
Autor: členové pobočky
Datum: 24.06. 2018
Členství v pobočce Pražské groše (dále ČNS PG) se zcela řídí stanovami České numismatické společnosti (dále ČNS). Členem ČNS PG tedy může být osoba starší 18 let bez ohledu na státní příslušnost, která je dle stanov platným členem ČNS (tj. osoba, která není členem ČNS, se nemůže stát členem pobočky). Z uvedeného tedy vyplývá, že plnohodnotnými členy naší pobočky se po zaregistrování v ČNS mohou stát i naši přátelé ze Slovenské republiky. Členem ČNS a tudíž i členem pobočky Pražské groše se mohou stát rovněž instituce, např. muzea. Na členství v ČNS (a tedy ani na členství v ČNS PG) není právní nárok. Přijímání nových členů (či ukončení členství) je v pravomoci pobočky.

 

Chcete-li být členy ČNS PG, musíte se nejdříve stát členy ČNS, tj. vyplnit online přihlášku na webu numismatici.cz a uhradit členský příspěvek - celkem 600,- Kč (resp. 800,- Kč pro zájemce ze zahraničí). Případně můžete vyplnit přihlášku i písemně a odeslat ji na adresu ústředí ČNS: Česká numismatická společnost, Arménská 1369/4, 101 00 Praha 10 – Vršovice

 

Pozor! Máte-li zájem se stát našimi členy, uveďte tuto skutečnost do přihlášky (kolonka "Chci být registrován v pobočce"), zároveň neprodleně informujte emailem také předsedu pobočky PG. Pokud tak neučiníte, je s ohledem na předchozí opakované negativní zkušenosti bohužel velmi pravděpodobné, že o Vašem zájmu nebudeme ústředím ČNS informováni a nebudeme Vás proto schopni kontaktovat.

 

Pokud jste již členem ČNS, a chcete být členem naší pobočky, máte dvě možnosti. Pokud chcete aktivně zasahovat do dění pobočky a mít právo hlasovat, musíte se stát tzv. kmenovým členem naší pobočky (o změnu musíte požádat ústředí ČNS). Pokud chcete být “pouze” členem bez možnosti hlasovaní na výroční schůzi (tj. být tzv. zájmově organizováni), stačí o vašem zájmu o členství informovat pouze výbor pobočky (informovat ústředí ČNS v tomto případě není nutné). Člen ČNS může příslušet pouze jediné kmenové pobočce, může ale být členem libovolného počtu poboček ČNS (v těchto však nemá právo volit).

 

Členský příspěvek ČNS se platí každoročně a činí 600,- Kč. Aktuální výše členského pobočkového příspěvku ČNS PG činí 250,- Kč bez ohledu na formu členství. Výše tohoto příspěvku se po schválení většinou členů může jednorázově mírně zvýšit, aby mohly být pokryty výdaje spojené s aktivitami ČNS PG (v současné době se tato alternativa neočekává). Nezaplacením členského příspěvku ČNS zaniká členství v ČNS. Zánikem členství v ČNS automaticky zaniká i členství v ČNS PG se všemi výhodami s tím souvisejícími. Nezaplacení členského příspěvku pobočce je podnětem k hlasování o vyloučení neplatícího člena na následující schůzi pobočky.

 

Z členství v ČNS vám mimo jiné pramení např. tyto výhody: bude vám zasílán Numismatický časopis vydávaný přímo ČNS a budete mít možnost účasti ve všech aukcích pořádaných ČNS. Jako člen pobočky ČNS PG získáte možnost plného přístupu do aktuální databáze pražských grošů a jejich dílů a získáte zázemí a podporu společně smýšlejících numismatiků.

 

 

Pozn.: Vzhledem k tomu, že jsme virtuální pobočkou a naši členové jsou ze všech koutů republiky, nemáme možnost se pravidelně fyzicky setkávat a se zájemci o členství v naší pobočce se seznamovat na pravidelných schůzkách. Budeme proto rádi, když se s některými z nás seznámíte prostřednictvím diskusního fóra na serveru Sberatel.com, především v sekci zaměřené na pražské groše či jejich díly.

 

Již tradičně se každým rokem na jaře členové naší pobočky scházejí v Kutné Hoře na výroční schůzi. Účast na výroční schůzi je právem, ale i povinností každého člena.