Celkem položek: 2706  |  Zobrazení výpisu:   
   Počet mincí:    

Avers
Revers

FR_60    Skupiny:   -      Ev. č.: 

CNA.B238, Taf. 22 (jako 293 ?)
Szego 138
Luschin 138
Koch Pf 235

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Vídeňský fenik 

   Typ: B 238              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Vídeň v letech 1330-1358

Pozn.: Rakouské vévodství Albrecht II. Habsburský (1330-1358) Líc: Dvě hlavy v kápi zády k sobě. Nad nimi štít s břevny. Rub: Štít s patkovým křížem (H. Schucheler).

 
 
Avers
Revers

FN_33    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Feniky - Německo

Nominál: Fenik - Bavory-Mnichov 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

FR_59    Skupiny:   -      Ev. č.: 

CNA.B239, Taf. 22
Szego 139
Luschin 139
Koch Pf 236

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Vídeňský fenik 

   Typ: B 239              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Vídeň v letech 1330-1358

Pozn.: Rakouské vévodství Albrecht II. Habsburský (1330-1358) Líc: Vousaté poprsí v klobouku zleva. Rub: Štít s patkovým křížem (H. Schucheler).

 
 
Avers
Revers

FR_58    Skupiny:   -      Ev. č.: 

CNA.B265, Taf. 23
Szego 164a (jako ražba Albrechta IV. (1395-1404))

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Vídeňský fenik 

   Typ: B 265              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Vídeň v letech 1365-1395

Pozn.: Rakouské vévodství Albrecht III. Habsburský (1365-1395) Líc: Beraní hlava zleva.

 
 
Avers
Revers

FR_57    Skupiny:   -      Ev. č.: 

CNA.B213, Taf. 81 (jako B.216?)
Szego 117
Luschin 133

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Vídeňský fenik 

   Typ: B 213              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Vídeň v letech 1314-1330

Pozn.: Rakouské vévodství Fridrich Sličný jako císař (1314-1330) Líc: Peticípá hvězda složená z rostlinných motivů. Rub: Korunovaná hlava mezi dvěma orly.

 
 
Avers
Revers

M2_16    Skupiny:   -      Ev. č.: 

opis averz: ✿ MAXIMILIA ⧫ II ⧫ D ⧫ G ⧫ EL - RO ⧫ IM ⧫ S ⧫ AV ⧫ GER ⧫ HVN
opis reverz: BOHE ⧫ EC ⧫ REX ⧫ ARCHID ⧫ AVST ⧫ MAR ⧫ MOR ⧫ 1576

Emitent: Maxmilián II. Habsburský

Nominál: Tolar 

   Typ: 195              Ročník: 1576 

Dle typologie Vládní mince zemí Koruny České 1526-1856 - Díl I. byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1576-1577, mincmistr Jiří Šatný z Olivetu

 
 
Avers
Revers

OH_194    Skupiny:   -      Ev. č.: 

tolar 1620
Ferdinand II. Habsburský (1619-1637)
Svatá říše římská, Rakousy
mincovna: Vídeň
Averz: poprsí vavřínem ověnčeného panovníka s nařaseným límcem (okružím, krejzlíkem, resp. pulcinellou) hledící vpravo, opis: · FERDINANDVS · II · D˙G (značka mincmistra Λ) R · I · S · AVG .GHVN · BOH · REX
Reverz: korunovaný říšský orel se svatozáří, mezi hlavami malé říšské jablko, na hrudi štít, pod orlem půlený znak Rakous a Burgundska, opis: ARCHID ˙ AVS · DVX · - BVR ˙ CO · TYR · zC I6Z0˙
Herinek 365
Voglhuber 154/1

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1620 

 
 
Avers
Revers

OH_193    Skupiny:   -      Ev. č.: 

tolar (escudo) 1545
Karl Wolfgang (1522-1549)
Ludwig XIV. (1520-1548)
Ludwig XV. (1522-1557)
Martin (1520-1549)
raženo s titulem Karla V (1519-1558)
Svatá říše římská (House of Habsburg, RDR), Öttingen
mincovna: Öttingen
Averz: štít se znakem města Öttingen, nad ním přilbice s klenotem (halvou psa), po stranách štítu letopočet 15-45, opis: ☘︎ KARLWOLF ⁑ LVDWIG ⁑ 7 ⁑ MARTIN ⁑ C ⁑ I ⁑ OT
Reverz: korunovaný říšský orel se svatozáří, opis: ✿ CAROLVS ⁑ V ⁑ ROMA ⁑ IMP ⁑ SEMP ⁑ AV ✿
Dav. 9618
Löffelholz 169
Ha. 2269

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1545 

 
 
Avers
Revers

OH_192    Skupiny:   -      Ev. č.: 

reichsthaler (72 krejcar)
Ferdinand I. Habsburský (1521-1564)
Svatá říše římská (House of Habsburg, RDR), Tyrolsko (County of Tyrol)
mincovna: Hall
Averz: půlpostava Ferdinand I. s korunou a plnovousem ve zbroji vpravo, přes pravé rameno položené žezlo, v levé ruce jílec meče, opis: ✠ FERDI · D ⠨ G · RO · VNG · BOE · DAL · CRO · ZC/° · REX
Reverz: orlice se svatozáří, tyrolský prsní štítek, pod orlicí říšské jablko s nominální hodnotou 7Z, opis: ✤ INF · HISP · ARCHID · AVST · D ⠨ BVRG · I · 557
Dav. 8027
Moser/Tursky 123
MT#122

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1557 

 
 
Avers
Revers

OH_191    Skupiny:   -      Ev. č.: 

tolar 1627
Frederick Ulrich (Friedrich Ulrich) (1613-1634)
Německo, Brunšvicko-wolfenbüttelské knížectví (Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel)
mincovna: Goslar
Averz: nad složeným štítem pět přilbic s klenoty, opis: FRIDERIC · VLRIC · D · G · DUX · BRUNSUI · ET · LU
Reverz: divý muž se stromem v pravé ruce, opis: × DEO ✿ ET ✿ PATRIÆ ✿ ANNO ✿ 1627 ✿ HS
Davenport 6303

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1627 

 
 
Avers
Revers

OH_190    Skupiny:   -      Ev. č.: 

tolar 1599
Christian II. (1591-1611)
John George I. (Hans Georg I) (1591-1656)
Augustus (August) (1591-1615)
Německo, Sasko (kurfiřství)
mincovna: Drážďany (Dresden)
mincmistr: Hans Biener
Averz: půlpostavy tří bratří, nad jejich hlavami letopočet 15-99, nad ním říšské jablko, opis: CHRISTIAN · IOHAN ⠨ GEORG · ET · AVGVSTVS
Reverz: nad složeným štítem tři přilbice s klenoty, mezi nimi značka mincmistra (HB), opis: FRAT ⠨ ET · DV - CES · SAXON ⠨
Dav. 9820
Schnee 754
Kei./Kahnt 186

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1599 

 
 
Avers
Revers

OH_189    Skupiny:   -      Ev. č.: 

tolar 1544
George (Jiří Pobožný) (1515-1543)
Albert II. Alcibiades (1527-1557)
Svatá říše římská (House of Habsburg, RDR), Braniborsko-ansbašské markrabství (Markgrafschaft Brandenburg-Ansbach)
mincovna: Schwabach
mincmistr: Wolf Ulbeck
Averz: Půlpostavy Jiřího a Alberat čelem proti sobě, nad hlavami mezi nimi letopočet ✿1544✿, opis: ✠ D ⁑ G ⁑ GEOR ✿ & ✿ ALBERT ✿ MARCHION ⁑ BRAN ⁑ & ⁑ SL
Reverz: do tvaru kříže položená čtyři žezla (nebo florální kříž), uprostře malý brandenburský štít, mezi žezly (resp. v úhlech kříže) čtyři znaky, opis: ✠ SI ⁑ DEVS ✿ PRO NOBIS ⁑ QVIS ⁑ CONTRA ⁑ NOS ✿
Dav.8967Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1544 

 
 
Avers
Revers

VR_19    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Vratislav

Nominál: Haléř 

   Typ: 1.17              Ročník:  

Dle typologie Silesiorum Moneta byla tato mince ražena v mincovně Vratislav v letech 1470-1471, mincmistr Heřman Silberprenner

Pozn.: Matyáš Korvín (1469-1490)

 
 
Avers
Revers

OH_188    Skupiny:   -      Ev. č.: 

tolar
arcivévoda Ferdinand II. (1564-1595)
Svatá říše římská (House of Habsburg, RDR), Tyrolsko (County of Tyrol)
mincovna: Hall
Averz: korunovaná polopostava arcivévody ve zbroji vpravo zasahující do opisu, s žezlem v pravé ruce a s levou rukou na jílci meče, opis: FERDINAND ⧫⧫ D ⧫⧫ G ⧫⧫ ARCHID ⧫⧫ AVSTRIÆ
Reverz: korunovaný štít (Uhry, Čechy, Kastilie a León, Rakousko a Burgundsko a středový štítek Tyrolska), okolo řád zlatého rouna, opis: DVX • BVRGVNDIE - COMES • TIROLIS •
MT# 266-272

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

SL_26    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Olešnické knížectví, Konrád X. Olešnický

Emitent: Slezsko

Nominál: Haléř Olešnicko 

   Typ: 5.6b              Ročník:  

Dle typologie Silesiorum Moneta byla tato mince ražena v mincovně Volov v letech 1475-1477

Pozn.: Konrád X. bílý mladší (1450-1489, 1490-1492)

 
 
Avers
Revers

FH_229    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Ferdinand I. Habsburský

Nominál: Bílý peníz jednostranný 

   Typ: IV.c/4              Ročník: 1563 

Dle typologie Bílé peníze Ferdinanda I. (1526-1564) byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1563

 
 
Avers
Revers

OH_187    Skupiny:   -      Ev. č.: 

40 groš (kiprový) 1621
Johann Georg (1591-1656)
období samostatné vlády (1615-1656)
Německo, Sasko (kurfiřství)
mincovna: Drážďany (Dresden)
Averz: anděl držící štít, opis: ✽ IOHAN ⵓ GEORG ⵓ D ⵓ G ◦ DV (hodnota 40 gr) SAX ◦ IVL ◦ CLIV ⵓ ET MONT。
Reverz: kompozice tří štítů, nad nimi letopočet, po stranách dva cherubíni, opis: (značka mincovny - labuť s roztaženými křídly) SA ⵓ ROMANI ⵓ IMPERI ◦ ARCHIMARS ⵓ ET ELECTOR。
Krug/Rahnenführer 127 (?)
Slg Kraaz 623 (?)

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1621 

 
 
Avers
Revers

RH_19    Skupiny:   -      Ev. č.: 

tolar 1599
Rudolf II. Habsburský (1576-1611)
Svatá říše římská (House of Habsburg, RDR), České království
mincovna: Kutná Hora (Kuttenberg)
mincmistr: Georg Dominig (1597-1600)
Averz: poprsí prostovlasého císaře s nařaseným límcem (okružím, krejzlíkem, resp. pulcinellou) vpravo, dole lev, opis: RVDOLPHVS ⧫ II ⧫ D ⧫ G ⧫ RO ⧫ IM ⧫ S ⧫ AV ⧫ G ⧫ H ⧫ B ⧫ Rx
Reverz: korunovaný „letící“ říšský orel se svatozáří s říšským jablkem na prsou, opis: ARCHIDVX ⧫ AVSTRI (značka mincmistra) DVX ⧫ BVR ⧫ MAR ⧫ M ⧫ 1599
Halačka (2011) 366

Emitent: Rudolf II. Habsburský

Nominál: Tolar 

   Typ: 366              Ročník: 1599 

Dle typologie Vládní mince zemí Koruny České 1526-1856 - Díl I. byla tato mince ražena v mincovně Kutná Hora v letech 1578-1592, mincmistr Jiří Šatný z Olivetu

 
 
Avers
Revers

OH_186    Skupiny:   -      Ev. č.: 

zlatník (60 krejcar, guldenthaler)
Ferdinand I. Habsburský (1521-1564)
Svatá říše římská (House of Habsburg, RDR), Tyrolsko (County of Tyrol)
mincovna: Hall
Averz: půlpostava Ferdinand I. s korunou a plnovousem ve zbroji vpravo, přes pravé rameno položené žezlo, v levé ruce říšské jablko s číslicí 60, opis: ✚ FERD ⠨ D ⠨ G · RO ⠨ IMP .S ˙ AVG ⠨ GER · HVNHG · BOHE · REX
Reverz: korunovaný říšský orel se svatozáří, čtvrcený uhersko-český znak na prsou s tyrolským středovým štítkem, opis: ✚ INF ⠨ HIS ˙ ARCH · AVST · D ⠨ BVR ⠨ COM · TIR · I · 563 ˙
Dav. 33 (?)
Voglh. 57 (?)

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1563 

 
 
Avers
Revers

OH_185    Skupiny:   -      Ev. č.: 

tolar 1609
Christian II. (1591-1611)
John George I. (1591-1656)
Augustus (1591-1615)
Německo, Sasko (kurfiřství)
mincovna: Drážďany (Dresden)
mincmistr: Heinrich Von Rehnen
Averz: půlpostava rytíře (Christian II.) ve zbroji vpravo, přes pravé rameno položený meč, v levé ruce přilbice, nad hlavou říšské jablko, v úrovni ramen letopočet 16-09, pod postavou znak arcimáršála (zkřížené meče), opis: CHRISTIAN ⠨ II ⠨ D ⠨ G  ⠨ - S ⠨ RO ⠨ IMP .ARCHIM ⠨ EL ·
Reverz: bratři John George I. a Augustus ve zbroji proti sobě čelem, pod nimi kurfiřtský znak, opis: IOHAN ⠨ GEORG ⠨ ET ⠨ AVGVST .FRAT .E · D ⠨ S .HR (iniciály mincmistra)
Davenport 7566
Keilitz/Kahnt 228 (?)
Schnee 767 (?)

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1609 

 
 
Avers
Revers

OH_184    Skupiny:   -      Ev. č.: 

tolar 1636
Johann Georg (1591-1656)
období samostatné vlády (1615-1656)
Německo, Sasko (kurfiřství)
mincovna: Drážďany (Dresden)
mincmistr: Sebald Dürleber (1635-1640)
Averz: půlpostava rytíře ve zbroji vpravo, přes pravé rameno položený meč, v levé ruce přilbice, nad hlavou říšské jablko, opis: IOHAN ⠨ GEORG · D ⠨ G · DVXSAX · IVL · CLIV · ETMON ⠨
Reverz: španělský štít s 18 poli (6 řad, 3 sloupce), středový štítek saského kurfiřství, nad štítem 6 přilbic s klenoty, v úrovni přilbic po stranách rozdělený letopočet 16-36, po stranách štítu v dolní polovině iniciály mincmistra S-D, opis: SA · ROM ⠨ IMP ⠨ ARCHIM · ETELECT
Clauß/Kahnt 167
Schnee 872
Davenport 7601

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1636 

 
 
Avers
Revers

JP_172    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Zelenohorská jednota.

Emitent: Jiří z Poděbrad

Nominál: Peníz 

   Typ: E.3              Ročník:  

Dle typologie Typologie českých kruhových peněz se lvem a haléřů s korunou byla tato mince ražena v letech 1450-1482

 
 
Avers
Revers

ZR_11    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Dobové falzum.

Emitent: Znojmo - město

Nominál: Peníz 

   Typ: II.22              Ročník:  

Dle typologie Nález mincí z 15. století v Králově Dvoře u Berouna byla tato mince ražena v mincovně Znojmo v letech po roce 1452

 
 
Avers
Revers

OH_183    Skupiny:   -      Ev. č.: 

tolar
Wolf Dietrich von Raitenau (1587-1612)
Svatá říše římská (House of Habsburg, RDR), Salcburské knížecí arcibiskupství (Prince-Archbishopric of Salzburg)
Averz: pod arcibiskupským kloboukem dva štíty (salzburského arcibiskuství a rodový štít), okolo střapce, opis: WOLF · TEOD ⠨ D ⠨ G ⠨ AREPS ⠨ SAL · AP ⠨ SELE ·
Reverz: na trůně sedící sv. Rupert Salcburský s mitrou a nádobou se solí mírně z leva, opis: SANCTVS · RVDBERTVS · EPS · SALZBVR
Dav. 8187 (?)
Probszt 825 (?)
Zöttl 974 (?)

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_182    Skupiny:   -      Ev. č.: 

tolar 1632
arcivévoda Leopold V. Habsburský (1626-1632)
Svatá říše římská (House of Habsburg, RDR), Tyrolsko (County of Tyrol)
mincovna: Hall
Averz: korunovaná polopostava arcivévody ve zbroji vpravo zasahující do opisu, s žezlem v pravé ruce a s levou rukou na jílci meče, před postavou letopočet ·1·6·3·2·, opis: LEOPOLDVS ▪︎ D ▪︎▪︎ G ▪︎▪︎ ARCHIDVX ▪︎ AVSTRIÆ ▪︎
Reverz: korunovaný štít, okolo řád zlatého rouna, opis: DVX ▪︎ BVRGVND ▪︎▪︎ - COMES ▪︎ TYROLIS ▪︎
Dav. 3338

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1632 

 
 
Avers
Revers

OH_181    Skupiny:   -      Ev. č.: 

tolar 1621
arcibiskup Paris von Lodron (1619-1653)
Rakousy, Salcburské arcibiskupství
mincovna: Salcburg
Averz: kombinovaný štít salzburského arcibiskuství a rodový štít, navrchu arcibiskupský klobouk (galero), okolo střapce, opis: PARIS · D ⠨ G ⠨ ARCH - IEPS · SAL ⠨ SE ⠨ AP ⠨ LE
Reverz: na trůně sedící sv. Rupert Salcburský s mitrou a nádobou se solí mírně z leva, opis: SANTVS · RVDBERTVS · EPS · SALISBVR · 1621 ✥ (varianta se SANTVS namísto SANCTVS), bez čísla vedle trůnu
vada razidla
B./R. 2392, Dav. 3497
Probszt 1190, Zöttl 1463

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1621 

 
 
Avers
Revers

OH_180    Skupiny:   -      Ev. č.: 

patagon 1628
Philip IV. (1621-1665)
Španělské Nizozemí
mincovna: Brusel (?) někde uváděno Tournai
Averz: korunovaný burgundský štít s křesadlem uprostřed a s řádem zlatého rouna dole, po stranách letopočet 16-28, opis: (značka mincovny) PHIL · IIII · D ⠨ G · HISP · ET · INDIAR · REX
Revers: ARCHID · AVST · DVX · BVRG · DOM · TOR · Zc
Vanhoudt-645

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1628 

 
 
Avers
Revers

OH_179    Skupiny:   -      Ev. č.: 

lví tolar (lion dollar, leeuwendaalder) 1589
Nizozemí, Friesland (Westfriesland)
Averz: rytíř vlevo s hlavou obrácenou doprava, před ním fríský štít rozdělující opis, letopočet 15-89, opis: × MO · NO ⠨ ORD · WES - TFRI · VALOR · HOL
Reverz: lev, opis: × ✿ × CONFIDENS × DNO × NON × MOVETVR
Dav. 8862
Delm. 833

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1589 

 
 
Avers
Revers

OH_178    Skupiny:   -      Ev. č.: 

tolar 1620
arcivévoda Leopold V. Habsburský (1619-1632)
Svatá říše římská (House of Habsburg, RDR), Rakousy
mincovna: Hall
Averz: poprsí arcivévody z boku vpravo, po stranách letopočet 16-20, opis: ✿ LEOPOLDVS ◆ NECNON ◆ CÆTERI ◆ D ⠨ G ⠨ ARCHID ⠨ AVSTRIÆ
Reverz: korunovaný štít s drobnými ornamenty, pod ním dva malé štíty (Strassburg a Passau), opis: DVC ⠨ BVRG ⠨ STYR ⠨ CAR ⠨ - ET CARN ⠨ COM ⠨ TYROL
KM 802
Dav. 3328

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1620 

 
 
Avers
Revers

OH_177    Skupiny:   -      Ev. č.: 

tolar
Ferdinand I. Habsburský (1521-1564)
Svatá říše římská, Rakousy
mincovna: Vídeň
dvojráz
Averz: korunovaná půlpostava vpravo s žezlem přes rameno a s jílcem meče v ruce, opis: ★ FERDINAN⠨ D⠨ G ⠨ ROM ⠨ HVNGA • BOHEM ⠨ REX
Reverz: orlice se svatozáří se čtvrceným štítem se středovým štítkem na prsou, opis: ★ INF • HIS • ARCHID⠨ AVST • DVX • BVRG • MA • MO .
Markl 159 (154-170)?
Dav. (Dav EC I) 8010

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_176    Skupiny:   -      Ev. č.: 

dirham 1217-1218 (614 H.)
Damašek (Dimishq)
Ayyubiden - Hauptlinie in Kairo. al-Adil Abu Bakr I. Sayf ad-Din (592 - 615 / 1196 - 1228)
Averz: šesticípá hvězda, uvnitř titulatura a jméno, okolo mincovna a letopočet
Reverz: titul a jméno chalífy an-Nasira, okolo Kalima
Balog 306

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

US_159    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Obolus.

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Obol - Ladislav V. Pohrobek 

   Typ: 31/14/1              Ročník:  

Dle typologie Ezüstkönyv IV. 1440-1466 byla tato mince ražena v mincovně Kremnice v letech 1446

Pozn.: Značka K - G.

 
 
Avers
Revers

US_160    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Ladislav V. Pohrobek 

   Typ: 31/13/1              Ročník:  

Dle typologie Ezüstkönyv IV. 1440-1466 byla tato mince ražena v mincovně Kremnice v letech 1446

Pozn.: Značka K - G.

 
 
Avers
Revers

OH_175    Skupiny:   -      Ev. č.: 

snaphaan (rider)
Charles II. (Charles of Egmont) (1492-1538)
Nizozemí, Geldernské vévodství
mincovna: Nijmegen
Averz: rytíř ve zbroji na koni vpravo, opis: KA - ROL' ༜ DUX ༜ GELR' ༜ IVL' ༜ CO ༜ 3V'
Reverz: půlený štít se dvěma lvy proti sobě (znak Geldernského vévodství), v pozadí ozdobný (florální) kříž zasahující do opisu, opis: EQVITA - IVDIC - IA ✦ TVA - DOMIN

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: po roce 1516 

 
 
Avers
Revers

OH_174    Skupiny:   -      Ev. č.: 

cornuto - falzum
markýz Michel Antonio ze Saluzza (1504–1528)
Itálie, Carmagnola
Averz: : MICHAEL : ANT : - : M : SALVTIARVM :, štít s přilbicí s korunovaným orlem na vrcholu
Reverz: : S - ANCTVS : CONSTANT - IVS :, sv. Konstantin s praporcem na koni jedoucí vpravo

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

MG_45    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš - Fridrich II. Saský 

   Typ: 883/12              Ročník:  

Dle typologie Die meissnisch-sächsischen Groschen 1338 bis 1500 byla tato mince ražena v mincovně Lipsko v letech 1456-1461

Pozn.: Fridrich II. Saský (1428-1464)

 
 
Avers
Revers

MG_44    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš - Fridrich II. Saský 

   Typ: 737/5              Ročník:  

Dle typologie Die meissnisch-sächsischen Groschen 1338 bis 1500 byla tato mince ražena v mincovně Freiberg v letech 1442-1451

Pozn.: Fridrich II. Saský (1428-1464)

 
 
Avers
Revers

MG_43    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš - Fridrich II. Saský 

   Typ: 717/9              Ročník:  

Dle typologie Die meissnisch-sächsischen Groschen 1338 bis 1500 byla tato mince ražena v mincovně Freiberg v letech 1428-1444

Pozn.: Fridrich II. Saský (1428-1464)

 
 
Avers
Revers

JP_173    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Zelenohorská jednota

Emitent: Jiří z Poděbrad

Nominál: Peníz 

   Typ: E.3              Ročník:  

Dle typologie Typologie českých kruhových peněz se lvem a haléřů s korunou byla tato mince ražena v letech 1450-1482

 
 
Avers
Revers

LJ_224    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Nepopsaná opisová varianta :LVDOWICVS růžice PRIMVS

Emitent: Ludvík I. Jagellonský

Nominál: Bílý peníz jednostranný 

   Typ:              Ročník: 1516-1526 

 
 
Avers
Revers

OH_173    Skupiny:   -      Ev. č.: 

batzen 1523
biskup Johann III. Pfalzgraf (1507-1538)
Německo, Regensburg
Averz: čtvcený štít, nad ním letopočet ✿ 1523 ✿, opis: ✠ IOHANES ✿ ADMINISTRAT ✿ RATIS ✿ E ✿ C
Reverz: postava sv. Petra s knihou a klíčem zasahující do opisu, opis: S ✿ PETRE ✿ NAVE3 ✿ ???RE ✿ CRISTIAN

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1523 

 
 
Avers
Revers

OH_172    Skupiny:   -      Ev. č.: 

groš 1503 (?)
Joachim I. a Albrecht (1499-1514)
Německo, Berlín
Averz: orlice s hlavou doleva a prsním štítkem, opis: ✿ IOAЄ · Z · ALB' · MARЄ · BRANDBVR'
Reverz: • mONЄ ° nOVA ° BЄRLINЄNSIS 15??

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_171    Skupiny:   -      Ev. č.: 

groš (Mariengroschen) 1536
Německo, město Hildesheim
Averz: čtvrcený městský štít, po stranách a nad ním tři šesticípé hvězdy, opis: ✠ MONETA • NOVA • HILDENSEM ° 1536
Reverz: madona s korunou a žezlem a s dítětem obklopená plamennou září, zasahující do opisu, po stranách opis: MARIA ° MATE - R ° DOMINI °
Buck/Bahrf. 48
Schult. 1285

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1536 

 
 
Avers
Revers

OH_170    Skupiny:   -      Ev. č.: 

groš (Mariengroschen) 1538
Göttingen
Averz: korunované písmeno G s křížem na pozadí, opis: ✿ MONETA ⵓ NOVA ⵓ GOTTING ⵓ 1538
Reverz: madona s korunou a žezlem a s dítětem obklopená plamennou září, opis: MARIA ⵓ MAT - ER ⵓ CRISTI
Saurm. 3919
Schrock 57

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1538 

 
 
Avers
Revers

OH_169    Skupiny:   -      Ev. č.: 

tourský groš
Philippe IV. (1285-1314)
Francie

falzum? koroze? zlehčená mince? ověřit
váha by měla být o cca 1 g vyšší

DANTE, Alighieri - Božská komedie:
... marnivost toho, který Seinu špiní, když rozhodne se minci falšovat a neuteče před divokou sviní...

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers a revers

US_158    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: K-B
mincovňa: Kremnica

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Matyáš II. Habsburský 

   Typ: 1141              Ročník: 1616 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1613-1620

 
 
Avers a revers

US_157    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: K-B
mincovňa: Kremnica

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Matyáš II. Habsburský 

   Typ: 1141              Ročník: 1615 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1613-1620

 
 
Avers a revers

US_156    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: K-B
mincovňa: Kremnica

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Matyáš II. Habsburský 

   Typ: 1140              Ročník: 1609 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1611-1613

 
 
Avers a revers

US_155    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: K-B
mincovňa: Kremnica

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Matyáš II. Habsburský 

   Typ: 1141              Ročník: 1615 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1613-1620

 
 
Avers a revers

US_154    Skupiny:   -      Ev. č.: 

značka: K-B
mincovňa: Kremnica

Emitent: Uhry, Sedmihrady a Transylvánie

Nominál: Denár - Matyáš II. Habsburský 

   Typ: 1140              Ročník: 1610 

Dle typologie Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute byla tato mince ražena v letech 1611-1613

 
 
   Počet mincí: