Celkem položek: 56  |  Zobrazení výpisu:          
   Počet mincí:    

Tato sekce je určena pro evidenci drobné středověké mince rakouských území. Tedy Rakous, Štýrska, Korutan, Kraňska atd. Naleznete zde také fríské feniky, ražby solnohradské, Hals-Leuchtenburg, Brixenu, Merana, Trientu, Gorice, ale také tzv. Předních Rakous. Tedy oblasti Švýcarska. Jako hlavní typologie je použit: Koch, Bernhard: Corpus nummorum Austriacorum I. středověk, Corpus nummorum Austriacorum (CNA) Band I. Mittelalter, 1994. V případě, že danou ražbu v této typologii nenajdete, uveďte určení mince do jejího popisu.
Avers
Revers

FR_56    Skupiny:   -      Ev. č.: 

fenik
Albrecht VI. (1458-1463) nebo Albrecht V. (1411-1439)
Rakousko
mincovna: Enže (Enns)
Averz: půlený hornorakouský štít (s prohozenými poli) v trojoblouku, ve spojích trojlístky
CNAI:Fa65/2

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Fenik - Horní/Dolní Rakousy 

   Typ: F a 65              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Enže v letech 1458-1463

Pozn.: Albrecht VI. (1458-1463) nebo Fridrich V. (1463)

 
 
Avers
Revers

FR_55    Skupiny:   -      Ev. č.: 

fenik (einseitiger pfennig)
Albrecht V. (1411-1439)
Rakousko, Horní Rakousko
mincovna: Vídeň
Averz: písmena AL-B-T v trojlístku okolo hornorakouského znaku
CNAI:Fa5

pozn.: na reverzu zřejmě přichycený zbytek jiné mince

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Fenik - Horní/Dolní Rakousy 

   Typ: F a 5              Ročník: okolo 1416 

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Vídeň v letech 1411-1439

Pozn.: Albrecht V. (1411-1439)

 
 
Avers
Revers

FR_54    Skupiny:   -      Ev. č.: 

fenik
Österreichisches Interregnum (1236-1239, 1246-1251)
Averz: orel vlevo s hlavou otočenou vpravo
Reverz: rytíř na koni vpravo
Luschin 46

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Vídeňský fenik 

   Typ: B 145              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Vídeň v letech 1236-39, 1246-51

Pozn.: Rakouské bezvládí Líc: Orel z hlavou nazad. Rub: Korunovaný jezdec s mečem zprava.

 
 
Avers
Revers

FR_53    Skupiny:   -      Ev. č.: 

fenik
Leopold VI. (1210-1230)
Rakousko
mincovna: Vídeň
Averz: jezdec na koni vlevo, se sokolem na levé ruce
Reverz: jednorožec vpravo s hlavou otočenou dozadu
CNA:B113

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Vídeňský fenik 

   Typ: B 113              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Vídeň v letech 1210-1230

Pozn.: Rakouští a štírští vévodové Leopold VI. (1194/1198-1230) Líc: Jezdec zleva se sokolem. Rub: Jednorožec zprava

 
 
Avers
Revers

FR_52    Skupiny:   -      Ev. č.: 

fenik
Friedrich III./V. (1457-1485)
Rakousko
mincovna: Wiener Neustadt
Averz: písmena F/R-R v trojlístku, uprostřed rakouský štítek
Reverz: dvojhlavý orel
CNAI:Fa48e

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Fenik - Horní/Dolní Rakousy 

   Typ: F a 48 e              Ročník: po roce 1456 

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Vídeňské Nové Město v letech 1469-1474

Pozn.: Fridrich V.

 
 
Avers
Revers

FR_51    Skupiny:   -      Ev. č.: 

fenik 1535
Ferdinand I (1519-1564)
Rakousko
mincovna: Linz
Averz: letopočet, pod ním dva štíty (rakouský a hornorakouský štít), pod nimi iniciála F
Markl 557
Schulten 4167

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Fenik - Horní/Dolní Rakousy 

   Typ:              Ročník: 1535 

 
 
Avers
Revers

FR_50    Skupiny:   -      Ev. č.: 

fenik
Leopold VI. (1210-1230)
Rakousko
mincovna: Vídeň
Averz: okřídlený panter vlevo
Reverz: orel

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Vídeňský fenik 

   Typ: B 121              Ročník: kolem 1230 

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Vídeň v letech okolo roku 1230

Pozn.: Rakouští a štírští vévodové Leopold VI. (1194/1198-1230) Líc: Okřídlený panter zleva. Rub: Orel zprava.

 
 
Avers
Revers

FR_49    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Vídeňský fenik 

   Typ: B 143              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Vídeň v letech 1236-39, 1246-51

Pozn.: Rakouské bezvládí Líc: Kráčející lev s mečem a štítem se břevny. Rub: Orel zprava.

 
 
Avers
Revers

FR_48    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Fenik - Horní/Dolní Rakousy 

   Typ: F a 30              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Vídeň v letech po roce 1481

Pozn.: Fridrich V.

 
 
Avers
Revers

FR_47    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Fenik - Štýrsko 

   Typ: F b 34              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Štýrský Hradec (Graz) v letech 1480-1493

Pozn.: Štýrsko Fridrich V. (1424-1493)

 
 
Avers
Revers

FR_46    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Fenik - Štýrsko 

   Typ: F b 34              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Štýrský Hradec (Graz) v letech 1480-1493

Pozn.: Štýrsko Fridrich V. (1424-1493)

 
 
Avers
Revers

FR_45    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Fenik - Salcburk 

   Typ: S-24              Ročník:  

Dle typologie Bayerns Münzgeschichte im 15. Jahrhundert. Münzpolitik und Münzprägung... byla tato mince ražena v mincovně Salcburk v letech 1460-1461?

Pozn.: Zikmund I. (1452-1461) Dva štíty (vlebo štít s hermelínem, vpravo salcburský štít) v hladkém kruhu. Nad štíty písmeno S, pod štíty půlměsíc.

 
 
Avers
Revers

FR_44    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Fenik - Salcburk 

   Typ: S-5.1              Ročník:  

Dle typologie Bayerns Münzgeschichte im 15. Jahrhundert. Münzpolitik und Münzprägung... byla tato mince ražena v mincovně Salcburk v letech 1436-1443?

Pozn.: Jan II. (1429-1441) nebo Fridrich IV. (1441-1452) Salcburský štít volně. Dvě tenká břevna. Bez znamének.

 
 
Avers
Revers

FR_43    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Fenik - Salcburk 

   Typ: S-5.1              Ročník:  

Dle typologie Bayerns Münzgeschichte im 15. Jahrhundert. Münzpolitik und Münzprägung... byla tato mince ražena v mincovně Salcburk v letech 1436-1443?

Pozn.: Jan II. (1429-1441) nebo Fridrich IV. (1441-1452) Salcburský štít volně. Dvě tenká břevna. Bez znamének.

 
 
Avers
Revers

FR_42    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Fenik - Salcburk 

   Typ: A 55              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Salcburk v letech 1429-1411

Pozn.: Salcburk arcibiskupství Jan II. von Reisberg (1429-1411)

 
 
Avers
Revers

FR_41    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Varianta D 105 a

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Štýrský fenik 

   Typ: D 105              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Štýrský Hradec, Oberzeiring v letech 1325-1360

Pozn.: Vévodství Štýrsko

 
 
Avers
Revers

FR_40    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Varianta F a 38 a2

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Fenik - Horní/Dolní Rakousy 

   Typ: F a 38 a              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Vídeňské Nové Město v letech po roce 1456

Pozn.: Fridrich V.

 
 
Avers
Revers

FR_39    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Fenik - Salcburk 

   Typ: S-8.2              Ročník:  

Dle typologie Bayerns Münzgeschichte im 15. Jahrhundert. Münzpolitik und Münzprägung... byla tato mince ražena v mincovně Salcburk v letech 1436-1443?

Pozn.: Jan II. (1429-1441) nebo Fridrich IV. (1441-1452) Salcburský štít volně, dvě tenká břevna na líci. Jemnější lev. Z horní části a obou stran štítu vybíhají tři linky.

 
 
Avers
Revers

FR_38    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Mince je uložena v Městském muzeu v Kamenici nad Lipou jako součást dědictví po panu Mašátovi nalezeného před 1. sv. válkou.
př.č. 2265
varianta s ostřeji vykreslenou majuskulou N (CNA I neuvádí)

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Fenik - Štýrsko 

   Typ: F b 2              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Štýrský Hradec (Graz) v letech 1406-1424

Pozn.: Štýrsko Arnošt (1406-1424)

 
 
Avers
Revers

FR_37    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Mince je uložena v Městském muzeu v Kamenici nad Lipou jako součást dědictví po panu Mašátovi nalezeného před 1. sv. válkou.
př.č. 2265

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Fenik - Štýrsko 

   Typ: F b 2 b              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Štýrský Hradec (Graz) v letech 1406-1424

Pozn.: Štýrsko Arnošt (1406-1424)

 
 
Avers
Revers

FR_36    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Mince je uložena v Městském muzeu v Kamenici nad Lipou jako součást dědictví po panu Mašátovi nalezeného před 1. sv. válkou.
př.č. 2265

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Fenik - Štýrsko 

   Typ: F b 2 b              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Štýrský Hradec (Graz) v letech 1406-1424

Pozn.: Štýrsko Arnošt (1406-1424)

 
 
Avers
Revers

FR_35    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Mince je uložena v Městském muzeu v Kamenici nad Lipou jako součást dědictví po panu Mašátovi nalezeného před 1. sv. válkou.
př.č. 2265

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Fenik - Horní/Dolní Rakousy 

   Typ: F a 6              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Vídeň v letech 1411-1439

Pozn.: Albrecht V. (1411-1439)

 
 
Avers
Revers

FR_34    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Mince je uložena v Městském muzeu v Kamenici nad Lipou jako součást dědictví po panu Mašátovi nalezeného před 1. sv. válkou.
př.č. 2265

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Fenik - Horní/Dolní Rakousy 

   Typ: F a 4              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Vídeň v letech 1406-1411

Pozn.: Leopold IV. a Albrecht V. (1406-1411)

 
 
Avers
Revers

FR_33    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Mince je uložena v Městském muzeu v Kamenici nad Lipou jako součást dědictví po panu Mašátovi nalezeného před 1. sv. válkou.
př.č. 2265

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Fenik - Horní/Dolní Rakousy 

   Typ: F a 4              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Vídeň v letech 1406-1411

Pozn.: Leopold IV. a Albrecht V. (1406-1411)

 
 
Avers
Revers

FR_32    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Mince je uložena v Městském muzeu v Kamenici nad Lipou jako součást dědictví po panu Mašátovi nalezeného před 1. sv. válkou.
př.č. 2265

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Fenik - Horní/Dolní Rakousy 

   Typ: F a 3 b              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Vídeň v letech 1395-1406

Pozn.: Vilém a Albrecht IV. / Albrecht V. (1395-1406)

 
 
Avers
Revers

FR_31    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Mince je uložena v Městském muzeu v Kamenici nad Lipou jako součást dědictví po panu Mašátovi nalezeného před 1. sv. válkou.
př.č. 2265

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Fenik - Horní/Dolní Rakousy 

   Typ: F a 3 b              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Vídeň v letech 1395-1406

Pozn.: Vilém a Albrecht IV. / Albrecht V. (1395-1406)

 
 
Avers
Revers

FR_30    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Mince je uložena v Městském muzeu v Kamenici nad Lipou jako součást dědictví po panu Mašátovi nalezeného před 1. sv. válkou.
př.č. 2265

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Fenik - Horní/Dolní Rakousy 

   Typ: F a 3 a              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Vídeň v letech 1395-1406

Pozn.: Vilém a Albrecht IV. / Albrecht V. (1395-1406)

 
 
Avers
Revers

FR_29    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Mince je uložena v Městském muzeu v Kamenici nad Lipou jako součást dědictví po panu Mašátovi nalezeného před 1. sv. válkou.
př.č. 2265

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Fenik - Horní/Dolní Rakousy 

   Typ: F a 3 a              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Vídeň v letech 1395-1406

Pozn.: Vilém a Albrecht IV. / Albrecht V. (1395-1406)

 
 
Avers
Revers

FR_28    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Mince je uložena v Městském muzeu v Kamenici nad Lipou jako součást dědictví po panu Mašátovi nalezeného před 1. sv. válkou.
př.č. 2265

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Fenik - Horní/Dolní Rakousy 

   Typ: F a 2              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Vídeň v letech po roce 1388

Pozn.: Albrecht III. (1365-1395)

 
 
Avers
Revers

FR_27    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Mince je uložena v Městském muzeu v Kamenici nad Lipou jako součást dědictví po panu Mašátovi nalezeného před 1. sv. válkou.
př.č. 2265

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Vídeňský půlfenik 

   Typ: B 266 A              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Nepřiděleno v letech 1365-1395

Pozn.: Rakouské vévodství Albrecht III. Habsburský (1365-1395) Líc: Beraní hlava zleva.

 
 
Avers
Revers

FR_26    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Mince je uložena v Městském muzeu v Kamenici nad Lipou jako součást dědictví po panu Mašátovi nalezeného před 1. sv. válkou.
př.č. 2265
jedná se o variantu s jetelovými trojlístky

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Fenik - Štýrsko 

   Typ: F b 1              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Štýrský Hradec (Graz) v letech 1404-1406

Pozn.: Štýrsko Leopold IV. (1404-1406)

 
 
Avers
Revers

FR_25    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Mince je uložena v Městském muzeu v Kamenici nad Lipou jako součást dědictví po panu Mašátovi nalezeného před 1. sv. válkou.
př.č. 2265

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Fenik - Horní/Dolní Rakousy 

   Typ: F a 6              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Vídeň v letech 1411-1439

Pozn.: Albrecht V. (1411-1439)

 
 
Avers
Revers

FR_24    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Mince je uložena v Městském muzeu v Kamenici nad Lipou jako součást dědictví po panu Mašátovi nalezeného před 1. sv. válkou.
př.č. 2265

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Fenik - Horní/Dolní Rakousy 

   Typ: F a 6 var.              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Vídeň v letech 1411-1439

Pozn.: Albrecht V. (1411-1439)

 
 
Avers
Revers

FR_23    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Mince je uložena v Městském muzeu v Kamenici nad Lipou jako součást dědictví po panu Mašátovi nalezeného před 1. sv. válkou.
př.č. 2265

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Fenik - Horní/Dolní Rakousy 

   Typ: F a 6 var.              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Vídeň v letech 1411-1439

Pozn.: Albrecht V. (1411-1439)

 
 
Avers
Revers

FR_22    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Mince je uložena v Městském muzeu v Kamenici nad Lipou jako součást Křiklánova nálezu z Rodinova nalezeného před 1. sv. válkou.
číslo sáčku 5
Eminentem mince je Albrecht II. (1330-1358)

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Vídeňský fenik 

   Typ: B 245 c              Ročník: 1330–1358 

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Vídeň v letech 1330-1358

Pozn.: Rakouské vévodství Albrecht II. Habsburský (1330-1358) Líc: Věž s branou, ryby po stranách věže. Tečka u špice věže a tečky u ryb. Rub: Helm se štítem (Jans von Tierna)

 
 
Avers
Revers

FR_21    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Mince je uložena v Městském muzeu v Kamenici nad Lipou jako součást Křiklánova nálezu z Rodinova nalezeného před 1. sv. válkou.
číslo sáčku 13

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Vídeňský fenik 

   Typ: B 233              Ročník: 1300–1330 

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Nepřiděleno v letech 1300-1330

Pozn.: Rakouské vévodství Líc: Beránek boží zleva s křížovým žezlem Rub: Helm s přikývadly.

 
 
Avers
Revers

FR_20    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Fenik - Horní/Dolní Rakousy 

   Typ: F a 62              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Enže v letech 1458-1463

Pozn.: Albrecht VI. (1458-1463)

 
 
Avers
Revers

FR_19    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Fenik - Horní/Dolní Rakousy 

   Typ: F a 4              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Vídeň v letech 1406-1411

Pozn.: Leopold IV. a Albrecht V. (1406-1411)

 
 
Avers
Revers

FR_18    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Vídeňský fenik 

   Typ: B 241              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Vídeň v letech 1330-1358

Pozn.: Rakouské vévodství Albrecht II. Habsburský (1330-1358) Líc: Hlava mnicha zprava Rub: Štít (Heinrich des Würfel)

 
 
Avers
Revers

FR_17    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Fenik - Horní/Dolní Rakousy 

   Typ: F a 11              Ročník: 1460 

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Vídeň v letech 1460

Pozn.: Fridrich V.

 
 
Avers
Revers

FR_16    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Fenik - Horní/Dolní Rakousy 

   Typ: F a 2              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Vídeň v letech po roce 1388

Pozn.: Albrecht III. (1365-1395)

 
 
Avers
Revers

FR_15    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Půlfenik - Horní/Dolní Rakousy 

   Typ: F a 6              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Vídeň v letech 1411-1439

Pozn.: Albrecht V. (1411-1439)

 
 
Avers
Revers

FR_14    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Půlfenik - Horní/Dolní Rakousy 

   Typ: F a 65 var. 2              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Enže v letech 1458-1463

Pozn.: Albrecht VI. (1458-1463) nebo Fridrich V. (1463)

 
 
Avers
Revers

FR_13    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Fenik - Horní/Dolní Rakousy 

   Typ: F a 2              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Vídeň v letech po roce 1388

Pozn.: Albrecht III. (1365-1395)

 
 
Avers
Revers

FR_12    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Fenik - Horní/Dolní Rakousy 

   Typ: F a 5              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Vídeň v letech 1411-1439

Pozn.: Albrecht V. (1411-1439)

 
 
Avers
Revers

FR_11    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Půlfenik - Horní/Dolní Rakousy 

   Typ: F a 13              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Vídeň v letech 1460-1463, mincmistr Konsorcium Teschler

Pozn.: Fridrich V.

 
 
Avers
Revers

FR_10    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Fenik - Horní/Dolní Rakousy 

   Typ: F a 51 a              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Linec, Freistadt, Enže v letech 1458-1463

Pozn.: Albrecht VI. (1458-1463)

 
 
Avers
Revers

FR_9    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Štýrský fenik 

   Typ: D 89              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Štýrský Hradec, Oberzeiring v letech 1325-1360

Pozn.: Vévodství Štýrsko

 
 
Avers
Revers

FR_8    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Zwainziger / krejcar - Tyroly 

   Typ: J 18 Bz 45              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Merano v letech 26.1.1363 - 9.1363

Pozn.: Hrabství Tyroly Markéta Pyskatá (1335-1363), Meinhard III. (+1363)

 
 
Avers
Revers

FR_7    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Feniky - Rakousy

Nominál: Fenik - Štýrsko 

   Typ: F b 2 a              Ročník:  

Dle typologie Corpus Nummorum Austriacorum, Band I Mittelalter byla tato mince ražena v mincovně Štýrský Hradec (Graz) v letech 1406-1424

Pozn.: Štýrsko Arnošt (1406-1424)

 
 
   Počet mincí: