Celkem položek: 180  |  Zobrazení výpisu:          
   Počet mincí:    

V této sekci lze nalézt zahraniční mince vyšších nominálů (např. groše, batzeny) a jejich díly (typicky např. třetiny groše, půlgroše, půlbatzeny), zhruba od začátku 13. století do prvních desetiletí 17. století (mladší ani starší mince prosím nevkládejte, nebudou schvalovateli uznány a zařazeny). Rovněž nevkládejte typicky denárové nebo brakteátové ražby (v budoucnu plánujeme pro tyto ražby samostatný web). Vzhledem k tomu, že je často obtížné jasně vymezit hranici mezi vyššími nominály a skutečně drobnou mincí, může se stát, že některé nižší nominály naleznete i v sekci "Cizí mince drobné". Mince spadající do zvláště vymezených sekcí, najdete v těchto sekcích, např. "Uhry", "Slezko" nebo "Míšeňské groše". Pokud si nejste jisti, kam minci zařadit, vyberte si libovolnou sekci a rozhodnutí ponechte na schvalovatelích mincí.
Avers
Revers

OH_180    Skupiny:   -      Ev. č.: 

patagon 1628
Philip IV. (1621-1665)
Španělské Nizozemí
mincovna: Brusel (?) někde uváděno Tournai
Averz: korunovaný burgundský štít s křesadlem uprostřed a s řádem zlatého rouna dole, po stranách letopočet 16-28, opis: (značka mincovny) PHIL · IIII · D ⠨ G · HISP · ET · INDIAR · REX
Revers: ARCHID · AVST · DVX · BVRG · DOM · TOR · Zc
Vanhoudt-645

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1628 

 
 
Avers
Revers

OH_179    Skupiny:   -      Ev. č.: 

lví tolar (lion dollar, leeuwendaalder) 1589
Nizozemí, Friesland (Westfriesland)
Averz: rytíř vlevo s hlavou obrácenou doprava, před ním fríský štít rozdělující opis, letopočet 15-89, opis: × MO · NO ⠨ ORD · WES - TFRI · VALOR · HOL
Reverz: lev, opis: × ✿ × CONFIDENS × DNO × NON × MOVETVR
Dav. 8862
Delm. 833

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_178    Skupiny:   -      Ev. č.: 

tolar 1620
arcivévoda Leopold V. Habsburský (1619-1632)
Svatá říše římská (House of Habsburg, RDR), Rakousy
mincovna: Hall
Averz: poprsí arcivévody z boku vpravo, po stranách letopočet 16-20, opis: ✿ LEOPOLDVS ◆ NECNON ◆ CÆTERI ◆ D ⠨ G ⠨ ARCHID ⠨ AVSTRIÆ
Reverz: korunovaný štít s drobnými ornamenty, pod ním dva malé štíty (Strassburg a Passau), opis: DVC ⠨ BVRG ⠨ STYR ⠨ CAR ⠨ - ET CARN ⠨ COM ⠨ TYROL
KM 802
Dav. 3328

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_177    Skupiny:   -      Ev. č.: 

tolar
Ferdinand I. Habsburský (1521-1564)
Svatá říše římská, Rakousy
mincovna: Vídeň
dvojráz
Averz: korunovaná půlpostava vpravo s žezlem přes rameno a s jílcem meče v ruce, opis: ★ FERDINAN⠨ D⠨ G ⠨ ROM ⠨ HVNGA • BOHEM ⠨ REX
Reverz: orlice se svatozáří se čtvrceným štítem se středovým štítkem na prsou, opis: ★ INF • HIS • ARCHID⠨ AVST • DVX • BVRG • MA • MO .
Markl 159 (154-170)?
Dav. (Dav EC I) 8010

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_176    Skupiny:   -      Ev. č.: 

dirham 1217-1218 (614 H.)
Damašek (Dimishq)
Ayyubiden - Hauptlinie in Kairo. al-Adil Abu Bakr I. Sayf ad-Din (592 - 615 / 1196 - 1228)
Averz: šesticípá hvězda, uvnitř titulatura a jméno, okolo mincovna a letopočet
Reverz: titul a jméno chalífy an-Nasira, okolo Kalima
Balog 306

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_175    Skupiny:   -      Ev. č.: 

snaphaan (rider)
Charles II. (Charles of Egmont) (1492-1538)
Nizozemí, Geldernské vévodství
mincovna: Nijmegen
Averz: rytíř ve zbroji na koni vpravo, opis: KA - ROL' ༜ DUX ༜ GELR' ༜ IVL' ༜ CO ༜ 3V'
Reverz: půlený štít se dvěma lvy proti sobě (znak Geldernského vévodství), v pozadí ozdobný (florální) kříž zasahující do opisu, opis: EQVITA - IVDIC - IA ✦ TVA - DOMIN

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: po roce 1516 

 
 
Avers
Revers

OH_174    Skupiny:   -      Ev. č.: 

cornuto - falzum
markýz Michel Antonio ze Saluzza (1504–1528)
Itálie, Carmagnola
Averz: : MICHAEL : ANT : - : M : SALVTIARVM :, štít s přilbicí s korunovaným orlem na vrcholu
Reverz: : S - ANCTVS : CONSTANT - IVS :, sv. Konstantin s praporcem na koni jedoucí vpravo

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_173    Skupiny:   -      Ev. č.: 

batzen 1523
biskup Johann III. Pfalzgraf (1507-1538)
Německo, Regensburg
Averz: čtvcený štít, nad ním letopočet ✿ 1523 ✿, opis: ✠ IOHANES ✿ ADMINISTRAT ✿ RATIS ✿ E ✿ C
Reverz: postava sv. Petra s knihou a klíčem zasahující do opisu, opis: S ✿ PETRE ✿ NAVE3 ✿ ???RE ✿ CRISTIAN

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1523 

 
 
Avers
Revers

OH_172    Skupiny:   -      Ev. č.: 

groš 1503 (?)
Joachim I. a Albrecht (1499-1514)
Německo, Berlín
Averz: orlice s hlavou doleva a prsním štítkem, opis: ✿ IOAЄ · Z · ALB' · MARЄ · BRANDBVR'
Reverz: • mONЄ ° nOVA ° BЄRLINЄNSIS 15??

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_171    Skupiny:   -      Ev. č.: 

groš (Mariengroschen) 1536
Německo, město Hildesheim
Averz: čtvrcený městský štít, po stranách a nad ním tři šesticípé hvězdy, opis: ✠ MONETA • NOVA • HILDENSEM ° 1536
Reverz: madona s korunou a žezlem a s dítětem obklopená plamennou září, zasahující do opisu, po stranách opis: MARIA ° MATE - R ° DOMINI °
Buck/Bahrf. 48
Schult. 1285

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1536 

 
 
Avers
Revers

OH_170    Skupiny:   -      Ev. č.: 

groš (Mariengroschen) 1538
Göttingen
Averz: korunované písmeno G s křížem na pozadí, opis: ✿ MONETA ⵓ NOVA ⵓ GOTTING ⵓ 1538
Reverz: madona s korunou a žezlem a s dítětem obklopená plamennou září, opis: MARIA ⵓ MAT - ER ⵓ CRISTI
Saurm. 3919
Schrock 57

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1538 

 
 
Avers
Revers

OH_169    Skupiny:   -      Ev. č.: 

tourský groš
Philippe IV. (1285-1314)
Francie

falzum? koroze? zlehčená mince? ověřit
váha by měla být o cca 1 g vyšší

DANTE, Alighieri - Božská komedie:
... marnivost toho, který Seinu špiní, když rozhodne se minci falšovat a neuteče před divokou sviní...

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_168    Skupiny:   -      Ev. č.: 

groš (selský groš, bauerngroschen)
město Goslar, Německo
raženo v letech 1477/81-1505
Averz: napravo postava sv. Šimona s pilou a knihou, nalevo sv. Juda s kyjem, opis: ༜ SAnTV - S - ImOn ༜ ЄT ༜ IVD'
Reverz: štít s orlicí, nad ním přilbice s přikrývadly a klenotem, opis: MOnЄTA ༜ n - OVA ༜ GOSLAR
Schulten 979

pozn.: pro způsob provedení byl tento groš nazýván selský groš (bauerngroschen)

pozn. dole, mezi postavami světců tuší napsané číslo 81.

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1477/81-1505 

 
 
Avers
Revers

OH_167    Skupiny:   -      Ev. č.: 

dvoušilink (doppelschilling) 1524
Karl V. (1519-1556)
Německo, město Hamburg (Free Hanseatic city of Hamburg) (1324-1922)
Averz: madona s dítětem, pod ní znak a rozdělený letopočet 15-24, opis: CONSERVA - NOS ✿ DNA'
Revers: jeruzalémský kříž rozdělující opis, na něm městský znak, opis: MON - NOVA - HAM' - °BVR'
Saurm. 3408, Gaed. 785

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1524 

 
 
Avers
Revers

OH_166    Skupiny:   -      Ev. č.: 

groš
Friedrich II. (Frederick II, Fridrich II) (1488-1547)
Slezsko, Lehnice-Břeh (Duchy of Liegnitz-Brieg-Wohlau, Księstwo Legnicko-Brzesko-Wołowskie)
mincovna: Brieg (Brzeg, Břeh) nebo Lehnice (Liegnitz, Legnica)
Averz: poprsí panovníka vpravo, opis: ☘︎ FRIDERI · D · G · DVX · SLESI · LEG · BRE
Reverz: slezská orlice, opis: 1545 · VERB · DOMI : MANETIN · ETERN · 1545
Kopicky 4923-4926

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1545 

 
 
Avers
Revers

OH_165    Skupiny:   -      Ev. č.: 

groš (1/24 tolaru)
město Göttingen
Německo
Averz: říšské jablko s hodnotou Z4 zasahující křížem do opisu, po stranách ✿ - ✿, letopočet 16 - 05, opis: RVDOL · II · RO · IMP · SE · A
Reverz: korunované písmeno G, nad ním značka mincmistra, opis: MONE NOVA GOTTINGE
Schrock 101 (?)

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1605 

 
 
Avers
Revers

OH_164    Skupiny:   -      Ev. č.: 

3 groš (trojak, dreigröscher) 1597
Zikmund III. Vasa (Sigismund III Vasa) (1587-1629)
Polsko-litevská unie (Království polské a Velkoknížectví litevské)
mincovna: Poznań (Poznaň)
Averz: korunovaná hlava panovníka s nařaseným límcem (okružím, krejzlíkem, resp. pulcinellou) hledící vpravo, opis: SIG · 3 : D : G ×× - RE · X · PO - M · D · LI ·
Reverz: vyznačení hodnoty III nad rodovým znakem Vasů, nalevo polská orlice, napravo litevský Vytis, třířádkový nápis: GROS · ARG / TRIP · REG / POLON97, dole lewartský štít mezi písmeny I - F, a štít s růží mezi písmeny H - R, pod písmeny FH trojlístek

pozn.: averz podobný Iger P.96.4, reverz odpovídá Iger P.97.5, nepopsaná varianta s křížky po D G (viz odkaz na Acsearch.info)
Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1597 

 
 
Avers
Revers

OH_163    Skupiny:   -      Ev. č.: 

arendschelling (6 stuivers)
Rudolf II. (1576-1612)
Nizozemí (Dutch States), město Zwolle
mincovna: Zwolle (Nizozemí)
Avers: korunovaný španělský znak, nad ním malý městský štít zasahující do opisu, opis: MONE · ARG · IMPERIA · CIVITA · ZWOL ·
Revers: korunovaný císařský orel, mezi hlavami orla kříž, nad ním koruna zasahující do opisu, opis: RVDOL · II · DG · ELEC · RO · IMP · SEM · AV ·

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1601 

 
 
Avers
Revers

OH_162    Skupiny:   -      Ev. č.: 

groš (gros à la queue)
1. emise - 11.7.1355
Jan II. Francouzský zvaný Dobrý (Jean II le Bon) (1350-1364)
Francie
Averz: latinský kříž zasahující dole do vnitřního opisu, vnitřní opis: (koruna) IOhAnn - ES × REX, vnější opis: ✠ BnDITV ︙ SIT ︙ nOmE ︙ DnI ︙ NRI ︙ DEI ︙ IhV ︙ XPI
Reverz: stylizovaný tourský hrad se třemi obloučky, na věžičce koruna zasahující do opisu, opis: ✠ TVRONVS • CIVIS (písmeno T s kroužkem), dvanáct linií po obvodu
Dy.300
Ci 381 (?)
Laf. 303 (?)

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_161    Skupiny:   -      Ev. č.: 

fünfer (1/2 groschen)
Švýcarsko, město a kanton Fribourg
Averz: hrad a nad ním orel, opis: ✠ ⵓ mOnЄTA ⵓ ✿ ⵓ FRIBVRGI ⵓ
Reverz: liliový kříž, opis: ✠ ⵓ SAnCTVS ✿ nICOLAVS ⵓ
HMZ 2-246a (?)
MCV 19

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: po roce 1480 

 
 
Avers
Revers

OH_160    Skupiny:   -      Ev. č.: 

groš (turnose, groschen tournois, tournosegroschen)
William VI. (Wilhelm II / Guillaume II / Wilhelm VI) (1361-1393)
Německo, Jülišské vévodství (Duchy of Jülich, duché de Juliers)
mincovna: Dülken
Averz: tlapatý kříž, kolem dvojitý opis, vnitřní opis: ✠
WILhELMVS DVX, vnější opis: (lev) BNDICTV︙SIT︙NOmE︙DNI︙nRI︙DEI︙IhVX.
Reverz: ✠ TVRONVS ˙ CIVIS˙, dvanáct linií po obvodu, stylizovaný tourský hrad uprostřed
křížky na L (sautoir sur les L)
Noss, Jülich, 97-98 (?)

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_159    Skupiny:   -      Ev. č.: 

ort 1625
Sigismund III Vasa (Zygmunt III Waza) (1587-1632)
Polsko, Gdańsk
Averz: korunovaná poprsí panovníka zasahující do opisu, po stranách číslice 1 a 6, opis: SIGIS : III : D : G : REX · POL : M : D : L : R : PR ·
Reverz: gdaňský štít po stranách lvy, nad štítem ·25·, pod štítem ornament, opis: (ornament) MONETA : CIVIT : GEDANENSIS
var. s opisem končícím na PR ·
Szatalin-Grendel GD25b-I (?)
KOG 1625/3 (?)
Kopicki 7506

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1625 

 
 
Avers
Revers

OH_158    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Korunní groš 1545
Zygmunt I. Stary (1506-1548)
Polsko, Krakow
mincovna Krakow (Krakau)
Averz: koruna, opis: SIGISMVND / PRIM (trojlístek) REX / POLONIE / (dva trojlístky)
Reverz: polská orlice, opis (trojlístek) MONETA ✚ REGNI ✚ POL ... 1545
chyboražba, odseknutá část střížku
Kopicky 423-425

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1545 

 
 
Avers
Revers

OH_157    Skupiny:   -      Ev. č.: 

falzum gdaňského groše 154?

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_156    Skupiny:   -      Ev. č.: 

falzum gdaňského groše

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_155    Skupiny:   -      Ev. č.: 

falzum pruského groše

perforace

pozn.: možnost demonstrovat správný postup čištění falz

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_154    Skupiny:   -      Ev. č.: 

blíže neurčené falzum
možná letopočet 1555 či 1559?

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_153    Skupiny:   -      Ev. č.: 

falzum uherského groše Gabriela Bethléna 1623

perforace

pozn.: dlouhodobě rozpracovaná publikace, získat příp. další exempláře, dohledat výsledky analýzy (XRF) a uzavřít

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_152    Skupiny:   -      Ev. č.: 

falzum uherského groše Gabriela Bethléna

pozn.: dlouhodobě rozpracovaná publikace, získat příp. další exempláře, dohledat výsledky analýzy (XRF) a uzavřít

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_151    Skupiny:   -      Ev. č.: 

falzum pruského groše
Albrecht V. Brandenburský (Albrecht Hohenzollern) (1525-1569)

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_150    Skupiny:   -      Ev. č.: 

falzum pruského groše

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_149    Skupiny:   -      Ev. č.: 

falzum pruského groše 1545
Albrecht V. Brandenburský (Albrecht Hohenzollern) (1525-1569)
Východní Prusko

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_148    Skupiny:   -      Ev. č.: 

falzum korunního groše
Zygmunt I. Stary (1506-1548)
Polsko, Krakow

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_147    Skupiny:   -      Ev. č.: 

falzum korunního groše
Zygmunt I. Stary (1506-1548)
Polsko, Krakow

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_146    Skupiny:   -      Ev. č.: 

falzum korunního groše
Zygmunt I. Stary (1506-1548)
Polsko, Krakow

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_145    Skupiny:   -      Ev. č.: 

falzum pruského groše
Prusko

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_144    Skupiny:   -      Ev. č.: 

falzum pruského groše
Prusko

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_143    Skupiny:   -      Ev. č.: 

falzum gdaňského groše 1538
Zygmunt I. Stary (1506-1548)
Polsko, Gdaňsk
mincovna Gdaňsk (Danzig)
Kopicky 7322

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1538 

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_142    Skupiny:   -      Ev. č.: 

szóstak (6 groszy) 1624
Sigismund III Vasa (Zygmunt III Waza) (1587-1632)
Polsko, Kraków
mincovna: Kraków
Averz: poprsí panovníka s korunou a nařaseným límcem (okružím, krejzlíkem, resp. pulcinellou) vpravo, opis: SIGIS : III : D : G : (značka mincovny) · REX · POL · M : D : L ·
Reverz: pod korunou vyznačení hodnoty VI a tři štíty (2:1), opis: GROS · ARGE · SFX · REG · POL · 1624 ·
Kopicki 1259

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1624 

 
 
Avers
Revers

OH_141    Skupiny:   -      Ev. č.: 

3 krejcar 1629
Albrecht z Valdštejna (1626-1634)
Slezsko, Zaháňské knížectví
mincovna: Zaháň (Żagań, Sagan, Polsko)
mincmistr: Jan Henryk Jacob
Averz: poprsí vévody, opis: ✿ ALBERTVS D:G (3) DVX FRI · ET · SA : (značka mincmistra)
Reverz: korunovaný znak vévodství na hrudi orlice korunované knížecí korunou, opis: SACRI · RO · IMP (S) PRINCEP · 16Z9
Ejzenhart-Miller 528 (?)
Poley 155 (?)
Meyer 222 var (?)
Nechanicky 114 (?)

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1629 

 
 
Avers
Revers

OH_140    Skupiny:   -      Ev. č.: 

3 krejcar
Albrecht z Valdštejna (1626-1634)
Čechy, Frýdlantské vévodství
mincovna: Jičín
mincmistr: Georg Reick
Averz: poprsí vévody vpravo, opis: ✶ ALBERT · D · G (☀) D · FRI · ET · SA ·
Reverz: korunovaný znak vévodství, opis: SAC · RO · IM (3) PRIN · 1630
Poley 79 (?)
Meyer 141-162 (?)
Nechanicky 58-59 (?)

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1630 

 
 
Avers
Revers

OH_139    Skupiny:   -      Ev. č.: 

groš (tříkrejcar)
Švýcarsko, Luzern (Lucerne)
mincovna: Luzern
mincmistr: Caspar Futter
Averz: půlený městský štít, v levém poli florální motiv, pravé pole prázdné, opis: ✚ MONET ✿ LVCERNENSIS ✿ 606
Reverz: říšský orel s vyznačením hodnoty 3 na hrusi, mezi hlavami se svatozáří kříž, nad ním koruna zasahující do opisu, opis: SIT ✿ NOM ✿ D ✿ BENEDICTVM ✿

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1606 

 
 
Avers
Revers

OH_138    Skupiny:   -      Ev. č.: 

groš (1/24 tolaru)
Johann Adolf (1587-1616)
Německo, vévodství Šlesvicko-Holštýnsko-Gottorf
Averz: čtvrcený štít s centrálním štítkem, nad ním tři helmy, opis: IADG - DSHS
Reverz: říšské jablko s hodnotou Z4 zasahující křížem částečně do opisu, po stranách • - •, letopočet 6 - 0Z, opis: · RVDOL · II · D · G · ROIS · A · značka mincovny (ptáček) ·
Saurma 1928

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1602 

 
 
Avers
Revers

OH_137    Skupiny:   -      Ev. č.: 

groš (tříkrejcar) 1597
Švýcarsko, město Schaffhausen
Averz: beran vyskakující z městské brány vlevo, opis: 97 · MO · NO : SCAFVSENSIS :
Reverz: říšský orel se svatozářemi a křížem mezi hlavami, na prsou hodnota 3 v kruhu, v pozadí tlapatý kříž zasahující do opisu, opis: DEVS - SPES - NOST - RA ES
HMZ 2-769

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1597 

 
 
Avers
Revers

OH_136    Skupiny:   -      Ev. č.: 

groš (1/24 tolaru)
Ernest of Bavaria (Ernst von Bayern) (1573-1612)
Německo, Bishopric of Hildesheim
Averz: říšské jablko s hodnotou 24, okolo letopočet 1605, opis: ✿ RVDOL · II · RO · IMP ·SEM · A ✿
Reverz: korunovaný čtvrcený štít (Bavorsko-Pfalz) se středovým štítkem Hildesheimu, po stranách ✿ - ✿, opis: ERN · D · G · AR · COL · EL · AD · H

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1605 

 
 
Avers
Revers

OH_135    Skupiny:   -      Ev. č.: 

groš
Hermann of Schaumburg (Hermann von Schaumburg) (1567-1582)
Prince-Bishopric of Minden
raženo v roce 1577
Averz: čtvrcený štít (Schauenburg) se štítkem Mindenu uprostřed, opis: ▪︎ MO ▪︎ NO ▪︎ HERMAN ▪︎ EPI ▪︎ D ▪︎ G ▪︎ MIN
Reverz: říšská korunovaná orlice, opis: RVDOL ° II ° ROM ° IM ° SEM ° AV
Stange 132 (?)
Saurma 3214 / 1707

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1577 

 
 
Avers
Revers

OH_134    Skupiny:   -      Ev. č.: 

poltorak (półtorak, 3 Polker) 1619
Zikmund III. Vasa (Sigismund III Vasa) (1587-1629)
Polsko
mincovna: Bydgoszcz (Bydhošť, Bromberg)
Averz: říšské jablko s hodnotou 24 uprostřed, okolo číslice 1 - 9, dole značka mincovny, opis: ✿ MONE NO - REG POLO ✿
Reverz: korunovaný čtvrcený štít se středovým štítkem, dole hodnota 24, opis: • SIGIS3DG - REX • P • M • D • L •

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1619 

 
 
Avers
Revers

OH_133    Skupiny:   -      Ev. č.: 

3 krejcar
Leopold V. Habsburský (1619-1625)
Rakousko, Tyrolské hrabství
Averz: hlava panovníka vpravo, opis: ✿ LEOPOLDVS : D : G : AR : AVSTR
Reverz: tři barokní štíty (tyrolský, rakouský a burgundský) oddělené ornamenty, vyznačení hodnoty 3 v kruhu dole, opis začínající stejným ornamentem, DVX : BVR : CO - OMES : TIRO
MT 448-449

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1619-1625 

 
 
Avers
Revers

OH_132    Skupiny:   -      Ev. č.: 

dicken 1611
Švýcarsko, Zug
Averz: půlpostava sv. Osvalda ve zbroji s korunou a svatozáří hledící vpravo, v pravé ruce držící žezlo, na levici sedící havran se zásnubním prstenem v zobáku, pod světcem štítek se znakem města, opis: MON·NO·TVGI - SAN·OSW·1611
Reverz: řísšká orlice se svatozářemi a křížem mezi hlavami, opis: ✿ CVM·HIS·QVI·OD·PACE·ERAM·PACI
Divo/Tobler (DT) 1242d (?)
HMZ 2-1092e (?)

pozn.: Sv. Osvald se stal králem Northumbrie v roce 634. Byl zabit Merciany v bitvě u Maserfieldu v roce 642 a jeho tělo bylo rozřezáno. Osvaldovou ikonou je černý havran, o kterém legenda říká, že odnesl pravou paži na jasan a pak ji upustil. Tam, kde dopadla na zem, vytryskl léčivý pramen. Jedna z paží svatého Osvalda byla v roce 1485 přinesena do Zugu, kde díky výnosům z burgundských válek začala v roce 1478 stavba kostela zasvěceného sv. Osvaldovi. Jednu kost tohoto světce získal v roce 1320 Karel IV. pro pražský velechrám.

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1611 

 
 
Avers
Revers

OH_131    Skupiny:   -      Ev. č.: 

arendschelling (6 stuivers)
Rudolf II. (1576-1612)
Nizozemí (Dutch States), město Kampen
mincovna: Kampen (Nizozemí)
Avers: burgundský kříž zasahující do opisu, před ním korunovaný španělský znak, opis: CAMPEN - MO • ARGE - IMPERI - CIVITA x -
Revers: korunovaný císařský orel, koruna zasahující do opisu, opis: RVDOL • II • D : G • ELEC • RO : IMP • SEM • AVGVS •
KM 7

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
   Počet mincí: