Celkem položek: 46  |  Zobrazení výpisu:          
   Počet mincí:    

V této sekci jsou zařazeny míšeňské a hessenské groše. Rovněž groše saské.
Avers
Revers

MG_46    Skupiny:   -      Ev. č.: 

fenik 1542
Johann Friedrich I. (1532-1547)
Moritz (1541-1547)
mincovna: Annaberg
reverz: kurfiřstký a vévodský štít vedle sebe, nad nimi letopočet 1542, uprostřed pod nimi značka mincovny (křížek v kroužku)
MB 263
Slg. Merse 531

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1542 

 
 
Avers
Revers

MG_45    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš - Fridrich II. Saský 

   Typ: 883/12              Ročník:  

Dle typologie Die meissnisch-sächsischen Groschen 1338 bis 1500 byla tato mince ražena v mincovně Lipsko v letech 1456-1461

Pozn.: Fridrich II. Saský (1428-1464)

 
 
Avers
Revers

MG_44    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš - Fridrich II. Saský 

   Typ: 737/5              Ročník:  

Dle typologie Die meissnisch-sächsischen Groschen 1338 bis 1500 byla tato mince ražena v mincovně Freiberg v letech 1442-1451

Pozn.: Fridrich II. Saský (1428-1464)

 
 
Avers
Revers

MG_43    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš - Fridrich II. Saský 

   Typ: 717/9              Ročník:  

Dle typologie Die meissnisch-sächsischen Groschen 1338 bis 1500 byla tato mince ražena v mincovně Freiberg v letech 1428-1444

Pozn.: Fridrich II. Saský (1428-1464)

 
 
Avers
Revers

MG_42    Skupiny:   -      Ev. č.: 

beischlag?

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

MG_41    Skupiny:   -      Ev. č.: 

groš 1623 (1/24 tolaru)
Johann Georg (1591-1656)
Německo, Sasko
mincovna: Drážďany (Dresden)
mincmistr: Heinrich v. Rehen
Averz: ✿ IOHAN:GEORG:D:G:DVX SAX·IVL·CL·E·TM:, barokní štít
Reverz: SA·ROMANI·IMP:ARCHIM:ETEL: (labuť - swan) 1623, kompozice tří štítů, nad nimi říšské jablko rozdělující letopočet, bez písmen po stranách
Saurm. 4593 (?)
Kohl 176 (?)
Merseburger 1121 (?)
Claus/Kahnt 210 (?)

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

MG_40    Skupiny:   -      Ev. č.: 

groš 1624 (1/24 tolaru)
Johann Georg (1591-1656)
Německo, Sasko
mincovna: Drážďany (Dresden)
mincmistr: Hans Jakob
Averz: IOHAN˙GEORG·D:G·DVX SAX·IVL·C:E:M:✿, barokní štít
Reverz: SA·ROM·IMP˙ARCHIM˙ET·EL· (značka) 1624, kompozice tří štítů, nad nimi říšské jablko rozdělující letopočet, po stranách písmena H a I
Saurm. 4593 (?)
Merseburger 1122 (?)
Claus/Kahnt 210 (?)
Kohl 177 (?)

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

MG_39    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Fenik a Hohlpfennig 

   Typ: 963              Ročník:  

Dle typologie Die meissnisch-sächsischen Groschen 1338 bis 1500 byla tato mince ražena v mincovně Lipsko v letech okolo roku 1461

Pozn.: Fridrich II. Saský (1428-1464)

 
 
Avers
Revers

MG_38    Skupiny:   -      Ev. č.: 

groš 1625 (1/24 tolaru)
Johann Georg (1591-1656)
Německo, Sasko
Averz: ✿ IOHAN·GEORG·D:G˙DVX SAX·IVL·CL·E·M, barokní štít
Reverz: SA˙ROMANI.IMP.ARCHIM˙ETEL (značka) 1625, kompozice tří štítů, nad nimi říšské jablko rozdělující letopočet, po stranách písmena H a I
Saurm. 4593 (?)

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

MG_37    Skupiny:   -      Ev. č.: 

groš 1538
Johann Friedrich a Georg (1534-1539)
mincovna: Annaberg
mincmistr: Wolf Hünerkopf (značka "Morgenstern")
Averz: IOHANFRID . ELEC . DVX . SAXO . FIE . F :, štít s přilbicí
Reverz: GEORGIVS . DVX . SAXO . FIE . FE . 1538, značka mincmistra, tři štíty
Keilitz 136, Keilitz/Kohl 83
Slg. Merseburger 464

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš 

   Typ:              Ročník: 1538 

 
 
Avers
Revers

MG_36    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš - Fridrich II. Saský 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

MG_35    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš - Fridrich II. Saský, Fridrich IV. Durynský s Zikmund Durynský 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

MG_34    Skupiny:   -      Ev. č.: 

pozn.:

Haus Wettin
Kurfürst Friedrich II. von Sachsen, der Sanftmütige (1428-1464)
Neuer Schockgroschen o.J. (1454/1457)
Leipzig

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš - Fridrich II. Saský 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

MG_33    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Meissen Groschen, Saxony - Meissen, Wilhelm I. (1381 - 1407)

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš - Vilém I. Míšeňský 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

MG_32    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Schockgroschen
Hessen
Ludvík II. (1413-1458)

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

MG_31    Skupiny:   -      Ev. č.: 

mečový groš
mincovna: Colditz

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš - Fridrich II. Saský a Markéta Saská 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

MG_30    Skupiny:   -      Ev. č.: 

schildgroschen
falzum

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš - Vilém II. Míšeňský 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

MG_29    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Dobové falzum míšeňského groše
Av.: obrazově analogický s míšeňským grošem Fridricha Mírumilovného (Friedrich der Friedfertige von Thüringen, 1406-1440), typ Krug. 598, opis FRI◦DI◦GRA◦TVRInG◦LAnGRAVIS
Rv.: obrazově nejbližší helmovým grošům pro Durynsko Fridricha IV. Svárlivého (Friedrich der Streitbare, 1381-1428), typy Krug. 661 - 668 (pravděpodobně revers 2), opis: GROSSVS◦MARCh◦MISnENSIS
Metrologické údaje: m = 3,4255 g, dmin = 29,0 mm, dmax = 29,7 mm, dØ = 29,4 mm, ρhydr. = 8,6490 g·cm-3, otočení avers vs. revers ↑↙ (250°).

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

MG_28    Skupiny:   -      Ev. č.: 

míšeňský mečový groš
mincovna: Lipsko (Leipzig)

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš - Fridrich II. Saský 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

MG_27    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Meissen Groschen, Saxony - Meissen, Wilhelm I. (1381 - 1407)

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš - Vilém I. Míšeňský 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

MG_26    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Breiter Groschen o. J.

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš - Fridrich II. Míšeňský 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

MG_25    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Hessensko
kronichergroschen (korunní groš)
Ludwig I./II. (1413-1458)
SJ 2232/1099 var.
Rad. XXIII

pozn.:
Groschen Schmalkalden Av.: LVDEWICVS DEI GRACIA L??, Löwenschild und 4 Kronen im Vierpaß, außen in den Winkeln L - V - D - E. Rv.: GROSSVS LANTGRAVI hASSIE, bekrönter Löwe im Schild n.l.

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

MG_24    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Hessensko
Ludwig II. (1458-1471)
zweischildgroschen
raženo v letech: 1457-1465
pod. SJ 2237/1101
Rad. 5

pozn.:
Dreiblatt-Eschwege. Löwe, davor Schild von Nidda / Lilienkreuz im Vierpaß, in den Winkeln C-R-V, oben Schild von Ziegenhain. Schütz 315 (?)

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

MG_23    Skupiny:   -      Ev. č.: 

schwertgroschen (mečový groš)
mincovna: Freiberg
Krug: 1096 nebo 1098/4 (str. 155, tab. 32)

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš - Fridrich II. Saský a Vilém III. Saský 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

MG_22    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš - Fridrich II. Saský a Vilém III. Saský 

   Typ: 1034/5              Ročník:  

Dle typologie Die meissnisch-sächsischen Groschen 1338 bis 1500 byla tato mince ražena v mincovně Freiberg v letech 1451-1456

Pozn.: Groš - Fridrich II. Saský a Vilém III. Saský (1440-1464)

 
 
Avers
Revers

MG_21    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš - Fridrich II. Saský a Markéta Saská 

   Typ: 1186/68              Ročník:  

Dle typologie Die meissnisch-sächsischen Groschen 1338 bis 1500 byla tato mince ražena v mincovně Colditz v letech 1457-1463

Pozn.: Groš - Fridrich II. Saský a Markéta (1456-1464).

 
 
Avers
Revers

MG_20    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš - Baltazar Durynský 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

MG_19    Skupiny:   -      Ev. č.: 

schwertgroschen (mečový groš)
mincovna: Leipzig (Lipsko)
Krug: 1351/8

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš - Albrecht III. Saský a Arnošt Saský 

   Typ: 1351/8              Ročník:  

Dle typologie Die meissnisch-sächsischen Groschen 1338 bis 1500 byla tato mince ražena v mincovně Lipsko v letech 1464-1465

Pozn.: Albrecht III. Saský a Arnošt Saský (1464-1465)

 
 
Avers
Revers

MG_18    Skupiny:   -      Ev. č.: 

mečový groš
mincovna: Colditz
Krug: 1152/56

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš - Fridrich II. Saský a Markéta Saská 

   Typ: 1152/56              Ročník:  

Dle typologie Die meissnisch-sächsischen Groschen 1338 bis 1500 byla tato mince ražena v mincovně Colditz v letech 1457-1463

Pozn.: Groš - Fridrich II. Saský a Markéta (1456-1464).

 
 
Avers
Revers

MG_17    Skupiny:   -      Ev. č.: 

mincovna: Freiberg
raženo v letech: 1428-1444
Krug: 715/8-9

Prechod mezi 715/8 a 715/9. U 715/8 je C jako O (zde z pulky, horni vybezek je, dolni evidentne neni - mysleno v "C" mAROh) a u 715/9 je N jako H (v mISnEHSIS).

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš - Fridrich II. Saský 

   Typ: 715              Ročník:  

Dle typologie Die meissnisch-sächsischen Groschen 1338 bis 1500 byla tato mince ražena v mincovně Freiberg v letech 1428-1444

Pozn.: Fridrich II. Saský (1428-1464)

 
 
Avers
Revers

MG_16    Skupiny:   -      Ev. č.: 

helmgroschen (helmový groš)
mincovna: Freiberg
raženo v letech: 1405-1411
Krug: 665/2

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš - Fridrich IV. Míšeňský 

   Typ: 665/2              Ročník:  

Dle typologie Die meissnisch-sächsischen Groschen 1338 bis 1500 byla tato mince ražena v mincovně Freiberg v letech 1405-1411

Pozn.: Fridrich IV. Míšeňský (1381-1428)

 
 
Avers
Revers

MG_15    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Zinsgroschen (činžovní groš)
Fridrich III., Johann a Georg (1507-1525)
Saurm.: 4425/2370
Keilitz 55
Keilitz/Kohl 43
Götz 4316 (?)
opis končí SAX/SAX
mincovna: Annaberg

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

MG_14    Skupiny:   -      Ev. č.: 

horngroschen 1467 (groš s rohy)
mincovna: Kolditz (Colditz)
Krug: 1413 (?)

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš - Arnošt Saský, Albrecht III. Saský a Vilém III. Saský 

   Typ: 1413              Ročník:  

Dle typologie Die meissnisch-sächsischen Groschen 1338 bis 1500 byla tato mince ražena v mincovně Colditz v letech 1467

Pozn.: Arnošt Saský, Albrecht III. Saský a Vilém III. Saský (1465-1482).

 
 
Avers
Revers

MG_13    Skupiny:   -      Ev. č.: 

horngroschen 1466 (groš s rohy)
mincovna: Wittenberg
Saurma: 2351
Krug: 1471

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš - Arnošt Saský, Albrecht III. Saský a Vilém III. Saský 

   Typ: 1471              Ročník:  

Dle typologie Die meissnisch-sächsischen Groschen 1338 bis 1500 byla tato mince ražena v mincovně Wittenberg v letech 1466

Pozn.: Arnošt Saský, Albrecht III. Saský a Vilém III. Saský (1465-1482).

 
 
Avers
Revers

MG_12    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Schildgroschen

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš - Fridrich IV. Míšeňský, Vilém II. Míšeňský a Fridrich IV. Durynský 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

MG_11    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Schockgroschen, raženo v letech 1430-1444
Hessen
Ludvík II. (1413-1458)

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

MG_10    Skupiny:   -      Ev. č.: 

hessenský groš korunní
Hessen-Kassel
Ludvík II. (1413-1458)
Rad. XXII/1 var. (?)
Kluge 575 (podobný)

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

MG_9    Skupiny:   -      Ev. č.: 

míšeňský štítový groš
mincovna: Freiberg
Krug: 1009/2 (údajně velmi vzácný)

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš - Fridrich II. Saský, Fridrich IV. Durynský a Vilém III. Saský 

   Typ: 1009/2              Ročník:  

Dle typologie Die meissnisch-sächsischen Groschen 1338 bis 1500 byla tato mince ražena v mincovně Freiberg v letech 1437-1444

Pozn.: Groš - Fridrich II. Saský, Fridrich IV. Durynský a Vilém III. Saský (1437-1440)

 
 
Avers
Revers

MG_8    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

MG_7    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš - Vilém III. Saský 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

MG_6    Skupiny:   -      Ev. č.: 

míšeňský mečový groš (dvouštítový mečový a routový), lístek za zády lva

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš - Fridrich II. Saský a Vilém III. Saský 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

MG_5    Skupiny:   -      Ev. č.: 

míšeňský mečový groš
mincovna: Lipsko (Leipzig)
Krug: určení? 901/revers jako 868/12
DEI, mezi GRATIA . TVRINGE je tečka a ne kroužek a MISIICIISIS (C místo E)

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš - Fridrich II. Saský 

   Typ: 901              Ročník:  

Dle typologie Die meissnisch-sächsischen Groschen 1338 bis 1500 byla tato mince ražena v mincovně Lipsko v letech 1456-1461

Pozn.: Fridrich II. Saský (1428-1464)

 
 
Avers
Revers

MG_4    Skupiny:   -      Ev. č.: 

míšeňský mečový groš (dvouštítový mečový a routový), raženo 1457-1464
mincovna: Freiberg
Saurma: 4389/2346
Krug: 1079/10

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš - Fridrich II. Saský a Vilém III. Saský 

   Typ: 1079/10              Ročník:  

Dle typologie Die meissnisch-sächsischen Groschen 1338 bis 1500 byla tato mince ražena v mincovně Freiberg v letech 1456-1459

Pozn.: Groš - Fridrich II. Saský a Vilém III. Saský (1440-1464)

 
 
Avers
Revers

MG_3    Skupiny:   -      Ev. č.: 

míšeňský štítový groš, raženo 1431-1436
mincovna: Freiberg
Saurma: 4374/2337
Krug: 995/1

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš - Fridrich II. Saský, Fridrich IV. Durynský s Zikmund Durynský 

   Typ: 995/1              Ročník:  

Dle typologie Die meissnisch-sächsischen Groschen 1338 bis 1500 byla tato mince ražena v mincovně Freiberg v letech 1431-1436

Pozn.: Groš - Fridrich II. Saský, Fridrich IV. Durynský s Zikmund Durynský (1428-1436)

 
 
Avers
Revers

MG_2    Skupiny:   -      Ev. č.: 

míšeňský mečový groš, raženo v letech 1457-1464
Saurma: 4381/2343
Krug: 937/? (nečitelné)
mincovna: Lipsko (Leipzig)
mincmistr: Hans Stockart

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš - Fridrich II. Saský 

   Typ: 937              Ročník:  

Dle typologie Die meissnisch-sächsischen Groschen 1338 bis 1500 byla tato mince ražena v mincovně Lipsko v letech 1456-1461

Pozn.: Fridrich II. Saský (1428-1464)

 
 
Avers
Revers

MG_1    Skupiny:   -      Ev. č.: 

míšeňský štítový groš, raženo před r. 1442-1445
Saurma 4376/2339
v místě olámání patrné méněhodnotné jádro

Emitent: Míšeňské groše

Nominál: Groš - Fridrich II. Saský a Vilém III. Saský 

   Typ:              Ročník:  

 
 
   Počet mincí: