Celkem položek: 194  |  Zobrazení výpisu:          
   Počet mincí:    

V této sekci lze nalézt zahraniční mince vyšších nominálů (např. groše, batzeny) a jejich díly (typicky např. třetiny groše, půlgroše, půlbatzeny), zhruba od začátku 13. století do prvních desetiletí 17. století (mladší ani starší mince prosím nevkládejte, nebudou schvalovateli uznány a zařazeny). Rovněž nevkládejte typicky denárové nebo brakteátové ražby (v budoucnu plánujeme pro tyto ražby samostatný web). Vzhledem k tomu, že je často obtížné jasně vymezit hranici mezi vyššími nominály a skutečně drobnou mincí, může se stát, že některé nižší nominály naleznete i v sekci "Cizí mince drobné". Mince spadající do zvláště vymezených sekcí, najdete v těchto sekcích, např. "Uhry", "Slezko" nebo "Míšeňské groše". Pokud si nejste jisti, kam minci zařadit, vyberte si libovolnou sekci a rozhodnutí ponechte na schvalovatelích mincí.
Avers
Revers

OH_194    Skupiny:   -      Ev. č.: 

tolar 1620
Ferdinand II. Habsburský (1619-1637)
Svatá říše římská, Rakousy
mincovna: Vídeň
Averz: poprsí vavřínem ověnčeného panovníka s nařaseným límcem (okružím, krejzlíkem, resp. pulcinellou) hledící vpravo, opis: · FERDINANDVS · II · D˙G (značka mincmistra Λ) R · I · S · AVG .GHVN · BOH · REX
Reverz: korunovaný říšský orel se svatozáří, mezi hlavami malé říšské jablko, na hrudi štít, pod orlem půlený znak Rakous a Burgundska, opis: ARCHID ˙ AVS · DVX · - BVR ˙ CO · TYR · zC I6Z0˙
Herinek 365
Voglhuber 154/1

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1620 

 
 
Avers
Revers

OH_193    Skupiny:   -      Ev. č.: 

tolar (escudo) 1545
Karl Wolfgang (1522-1549)
Ludwig XIV. (1520-1548)
Ludwig XV. (1522-1557)
Martin (1520-1549)
raženo s titulem Karla V (1519-1558)
Svatá říše římská (House of Habsburg, RDR), Öttingen
mincovna: Öttingen
Averz: štít se znakem města Öttingen, nad ním přilbice s klenotem (halvou psa), po stranách štítu letopočet 15-45, opis: ☘︎ KARLWOLF ⁑ LVDWIG ⁑ 7 ⁑ MARTIN ⁑ C ⁑ I ⁑ OT
Reverz: korunovaný říšský orel se svatozáří, opis: ✿ CAROLVS ⁑ V ⁑ ROMA ⁑ IMP ⁑ SEMP ⁑ AV ✿
Dav. 9618
Löffelholz 169
Ha. 2269

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1545 

 
 
Avers
Revers

OH_192    Skupiny:   -      Ev. č.: 

reichsthaler (72 krejcar)
Ferdinand I. Habsburský (1521-1564)
Svatá říše římská (House of Habsburg, RDR), Tyrolsko (County of Tyrol)
mincovna: Hall
Averz: půlpostava Ferdinand I. s korunou a plnovousem ve zbroji vpravo, přes pravé rameno položené žezlo, v levé ruce jílec meče, opis: ✠ FERDI · D ⠨ G · RO · VNG · BOE · DAL · CRO · ZC/° · REX
Reverz: orlice se svatozáří, tyrolský prsní štítek, pod orlicí říšské jablko s nominální hodnotou 7Z, opis: ✤ INF · HISP · ARCHID · AVST · D ⠨ BVRG · I · 557
Dav. 8027
Moser/Tursky 123
MT#122

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1557 

 
 
Avers
Revers

OH_191    Skupiny:   -      Ev. č.: 

tolar 1627
Frederick Ulrich (Friedrich Ulrich) (1613-1634)
Německo, Brunšvicko-wolfenbüttelské knížectví (Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel)
mincovna: Goslar
Averz: nad složeným štítem pět přilbic s klenoty, opis: FRIDERIC · VLRIC · D · G · DUX · BRUNSUI · ET · LU
Reverz: divý muž se stromem v pravé ruce, opis: × DEO ✿ ET ✿ PATRIÆ ✿ ANNO ✿ 1627 ✿ HS
Davenport 6303

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1627 

 
 
Avers
Revers

OH_190    Skupiny:   -      Ev. č.: 

tolar 1599
Christian II. (1591-1611)
John George I. (Hans Georg I) (1591-1656)
Augustus (August) (1591-1615)
Německo, Sasko (kurfiřství)
mincovna: Drážďany (Dresden)
mincmistr: Hans Biener
Averz: půlpostavy tří bratří, nad jejich hlavami letopočet 15-99, nad ním říšské jablko, opis: CHRISTIAN · IOHAN ⠨ GEORG · ET · AVGVSTVS
Reverz: nad složeným štítem tři přilbice s klenoty, mezi nimi značka mincmistra (HB), opis: FRAT ⠨ ET · DV - CES · SAXON ⠨
Dav. 9820
Schnee 754
Kei./Kahnt 186

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1599 

 
 
Avers
Revers

OH_189    Skupiny:   -      Ev. č.: 

tolar 1544
George (Jiří Pobožný) (1515-1543)
Albert II. Alcibiades (1527-1557)
Svatá říše římská (House of Habsburg, RDR), Braniborsko-ansbašské markrabství (Markgrafschaft Brandenburg-Ansbach)
mincovna: Schwabach
mincmistr: Wolf Ulbeck
Averz: Půlpostavy Jiřího a Alberat čelem proti sobě, nad hlavami mezi nimi letopočet ✿1544✿, opis: ✠ D ⁑ G ⁑ GEOR ✿ & ✿ ALBERT ✿ MARCHION ⁑ BRAN ⁑ & ⁑ SL
Reverz: do tvaru kříže položená čtyři žezla (nebo florální kříž), uprostře malý brandenburský štít, mezi žezly (resp. v úhlech kříže) čtyři znaky, opis: ✠ SI ⁑ DEVS ✿ PRO NOBIS ⁑ QVIS ⁑ CONTRA ⁑ NOS ✿
Dav.8967Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1544 

 
 
Avers
Revers

OH_188    Skupiny:   -      Ev. č.: 

tolar
arcivévoda Ferdinand II. (1564-1595)
Svatá říše římská (House of Habsburg, RDR), Tyrolsko (County of Tyrol)
mincovna: Hall
Averz: korunovaná polopostava arcivévody ve zbroji vpravo zasahující do opisu, s žezlem v pravé ruce a s levou rukou na jílci meče, opis: FERDINAND ⧫⧫ D ⧫⧫ G ⧫⧫ ARCHID ⧫⧫ AVSTRIÆ
Reverz: korunovaný štít (Uhry, Čechy, Kastilie a León, Rakousko a Burgundsko a středový štítek Tyrolska), okolo řád zlatého rouna, opis: DVX • BVRGVNDIE - COMES • TIROLIS •
MT# 266-272

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_187    Skupiny:   -      Ev. č.: 

40 groš (kiprový) 1621
Johann Georg (1591-1656)
období samostatné vlády (1615-1656)
Německo, Sasko (kurfiřství)
mincovna: Drážďany (Dresden)
Averz: anděl držící štít, opis: ✽ IOHAN ⵓ GEORG ⵓ D ⵓ G ◦ DV (hodnota 40 gr) SAX ◦ IVL ◦ CLIV ⵓ ET MONT。
Reverz: kompozice tří štítů, nad nimi letopočet, po stranách dva cherubíni, opis: (značka mincovny - labuť s roztaženými křídly) SA ⵓ ROMANI ⵓ IMPERI ◦ ARCHIMARS ⵓ ET ELECTOR。
Krug/Rahnenführer 127 (?)
Slg Kraaz 623 (?)

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1621 

 
 
Avers
Revers

OH_186    Skupiny:   -      Ev. č.: 

zlatník (60 krejcar, guldenthaler)
Ferdinand I. Habsburský (1521-1564)
Svatá říše římská (House of Habsburg, RDR), Tyrolsko (County of Tyrol)
mincovna: Hall
Averz: půlpostava Ferdinand I. s korunou a plnovousem ve zbroji vpravo, přes pravé rameno položené žezlo, v levé ruce říšské jablko s číslicí 60, opis: ✚ FERD ⠨ D ⠨ G · RO ⠨ IMP .S ˙ AVG ⠨ GER · HVNHG · BOHE · REX
Reverz: korunovaný říšský orel se svatozáří, čtvrcený uhersko-český znak na prsou s tyrolským středovým štítkem, opis: ✚ INF ⠨ HIS ˙ ARCH · AVST · D ⠨ BVR ⠨ COM · TIR · I · 563 ˙
Dav. 33 (?)
Voglh. 57 (?)

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1563 

 
 
Avers
Revers

OH_185    Skupiny:   -      Ev. č.: 

tolar 1609
Christian II. (1591-1611)
John George I. (1591-1656)
Augustus (1591-1615)
Německo, Sasko (kurfiřství)
mincovna: Drážďany (Dresden)
mincmistr: Heinrich Von Rehnen
Averz: půlpostava rytíře (Christian II.) ve zbroji vpravo, přes pravé rameno položený meč, v levé ruce přilbice, nad hlavou říšské jablko, v úrovni ramen letopočet 16-09, pod postavou znak arcimáršála (zkřížené meče), opis: CHRISTIAN ⠨ II ⠨ D ⠨ G  ⠨ - S ⠨ RO ⠨ IMP .ARCHIM ⠨ EL ·
Reverz: bratři John George I. a Augustus ve zbroji proti sobě čelem, pod nimi kurfiřtský znak, opis: IOHAN ⠨ GEORG ⠨ ET ⠨ AVGVST .FRAT .E · D ⠨ S .HR (iniciály mincmistra)
Davenport 7566
Keilitz/Kahnt 228 (?)
Schnee 767 (?)

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1609 

 
 
Avers
Revers

OH_184    Skupiny:   -      Ev. č.: 

tolar 1636
Johann Georg (1591-1656)
období samostatné vlády (1615-1656)
Německo, Sasko (kurfiřství)
mincovna: Drážďany (Dresden)
mincmistr: Sebald Dürleber (1635-1640)
Averz: půlpostava rytíře ve zbroji vpravo, přes pravé rameno položený meč, v levé ruce přilbice, nad hlavou říšské jablko, opis: IOHAN ⠨ GEORG · D ⠨ G · DVXSAX · IVL · CLIV · ETMON ⠨
Reverz: španělský štít s 18 poli (6 řad, 3 sloupce), středový štítek saského kurfiřství, nad štítem 6 přilbic s klenoty, v úrovni přilbic po stranách rozdělený letopočet 16-36, po stranách štítu v dolní polovině iniciály mincmistra S-D, opis: SA · ROM ⠨ IMP ⠨ ARCHIM · ETELECT
Clauß/Kahnt 167
Schnee 872
Davenport 7601

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1636 

 
 
Avers
Revers

OH_183    Skupiny:   -      Ev. č.: 

tolar
Wolf Dietrich von Raitenau (1587-1612)
Svatá říše římská (House of Habsburg, RDR), Salcburské knížecí arcibiskupství (Prince-Archbishopric of Salzburg)
Averz: pod arcibiskupským kloboukem dva štíty (salzburského arcibiskuství a rodový štít), okolo střapce, opis: WOLF · TEOD ⠨ D ⠨ G ⠨ AREPS ⠨ SAL · AP ⠨ SELE ·
Reverz: na trůně sedící sv. Rupert Salcburský s mitrou a nádobou se solí mírně z leva, opis: SANCTVS · RVDBERTVS · EPS · SALZBVR
Dav. 8187 (?)
Probszt 825 (?)
Zöttl 974 (?)

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_182    Skupiny:   -      Ev. č.: 

tolar 1632
arcivévoda Leopold V. Habsburský (1626-1632)
Svatá říše římská (House of Habsburg, RDR), Tyrolsko (County of Tyrol)
mincovna: Hall
Averz: korunovaná polopostava arcivévody ve zbroji vpravo zasahující do opisu, s žezlem v pravé ruce a s levou rukou na jílci meče, před postavou letopočet ·1·6·3·2·, opis: LEOPOLDVS ▪︎ D ▪︎▪︎ G ▪︎▪︎ ARCHIDVX ▪︎ AVSTRIÆ ▪︎
Reverz: korunovaný štít, okolo řád zlatého rouna, opis: DVX ▪︎ BVRGVND ▪︎▪︎ - COMES ▪︎ TYROLIS ▪︎
Dav. 3338

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1632 

 
 
Avers
Revers

OH_181    Skupiny:   -      Ev. č.: 

tolar 1621
arcibiskup Paris von Lodron (1619-1653)
Rakousy, Salcburské arcibiskupství
mincovna: Salcburg
Averz: kombinovaný štít salzburského arcibiskuství a rodový štít, navrchu arcibiskupský klobouk (galero), okolo střapce, opis: PARIS · D ⠨ G ⠨ ARCH - IEPS · SAL ⠨ SE ⠨ AP ⠨ LE
Reverz: na trůně sedící sv. Rupert Salcburský s mitrou a nádobou se solí mírně z leva, opis: SANTVS · RVDBERTVS · EPS · SALISBVR · 1621 ✥ (varianta se SANTVS namísto SANCTVS), bez čísla vedle trůnu
vada razidla
B./R. 2392, Dav. 3497
Probszt 1190, Zöttl 1463

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1621 

 
 
Avers
Revers

OH_180    Skupiny:   -      Ev. č.: 

patagon 1628
Philip IV. (1621-1665)
Španělské Nizozemí
mincovna: Brusel (?) někde uváděno Tournai
Averz: korunovaný burgundský štít s křesadlem uprostřed a s řádem zlatého rouna dole, po stranách letopočet 16-28, opis: (značka mincovny) PHIL · IIII · D ⠨ G · HISP · ET · INDIAR · REX
Revers: ARCHID · AVST · DVX · BVRG · DOM · TOR · Zc
Vanhoudt-645

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1628 

 
 
Avers
Revers

OH_179    Skupiny:   -      Ev. č.: 

lví tolar (lion dollar, leeuwendaalder) 1589
Nizozemí, Friesland (Westfriesland)
Averz: rytíř vlevo s hlavou obrácenou doprava, před ním fríský štít rozdělující opis, letopočet 15-89, opis: × MO · NO ⠨ ORD · WES - TFRI · VALOR · HOL
Reverz: lev, opis: × ✿ × CONFIDENS × DNO × NON × MOVETVR
Dav. 8862
Delm. 833

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1589 

 
 
Avers
Revers

OH_178    Skupiny:   -      Ev. č.: 

tolar 1620
arcivévoda Leopold V. Habsburský (1619-1632)
Svatá říše římská (House of Habsburg, RDR), Rakousy
mincovna: Hall
Averz: poprsí arcivévody z boku vpravo, po stranách letopočet 16-20, opis: ✿ LEOPOLDVS ◆ NECNON ◆ CÆTERI ◆ D ⠨ G ⠨ ARCHID ⠨ AVSTRIÆ
Reverz: korunovaný štít s drobnými ornamenty, pod ním dva malé štíty (Strassburg a Passau), opis: DVC ⠨ BVRG ⠨ STYR ⠨ CAR ⠨ - ET CARN ⠨ COM ⠨ TYROL
KM 802
Dav. 3328

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1620 

 
 
Avers
Revers

OH_177    Skupiny:   -      Ev. č.: 

tolar
Ferdinand I. Habsburský (1521-1564)
Svatá říše římská, Rakousy
mincovna: Vídeň
dvojráz
Averz: korunovaná půlpostava vpravo s žezlem přes rameno a s jílcem meče v ruce, opis: ★ FERDINAN⠨ D⠨ G ⠨ ROM ⠨ HVNGA • BOHEM ⠨ REX
Reverz: orlice se svatozáří se čtvrceným štítem se středovým štítkem na prsou, opis: ★ INF • HIS • ARCHID⠨ AVST • DVX • BVRG • MA • MO .
Markl 159 (154-170)?
Dav. (Dav EC I) 8010

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_176    Skupiny:   -      Ev. č.: 

dirham 1217-1218 (614 H.)
Damašek (Dimishq)
Ayyubiden - Hauptlinie in Kairo. al-Adil Abu Bakr I. Sayf ad-Din (592 - 615 / 1196 - 1228)
Averz: šesticípá hvězda, uvnitř titulatura a jméno, okolo mincovna a letopočet
Reverz: titul a jméno chalífy an-Nasira, okolo Kalima
Balog 306

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_175    Skupiny:   -      Ev. č.: 

snaphaan (rider)
Charles II. (Charles of Egmont) (1492-1538)
Nizozemí, Geldernské vévodství
mincovna: Nijmegen
Averz: rytíř ve zbroji na koni vpravo, opis: KA - ROL' ༜ DUX ༜ GELR' ༜ IVL' ༜ CO ༜ 3V'
Reverz: půlený štít se dvěma lvy proti sobě (znak Geldernského vévodství), v pozadí ozdobný (florální) kříž zasahující do opisu, opis: EQVITA - IVDIC - IA ✦ TVA - DOMIN

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: po roce 1516 

 
 
Avers
Revers

OH_174    Skupiny:   -      Ev. č.: 

cornuto - falzum
markýz Michel Antonio ze Saluzza (1504–1528)
Itálie, Carmagnola
Averz: : MICHAEL : ANT : - : M : SALVTIARVM :, štít s přilbicí s korunovaným orlem na vrcholu
Reverz: : S - ANCTVS : CONSTANT - IVS :, sv. Konstantin s praporcem na koni jedoucí vpravo

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_173    Skupiny:   -      Ev. č.: 

batzen 1523
biskup Johann III. Pfalzgraf (1507-1538)
Německo, Regensburg
Averz: čtvcený štít, nad ním letopočet ✿ 1523 ✿, opis: ✠ IOHANES ✿ ADMINISTRAT ✿ RATIS ✿ E ✿ C
Reverz: postava sv. Petra s knihou a klíčem zasahující do opisu, opis: S ✿ PETRE ✿ NAVE3 ✿ ???RE ✿ CRISTIAN

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1523 

 
 
Avers
Revers

OH_172    Skupiny:   -      Ev. č.: 

groš 1503 (?)
Joachim I. a Albrecht (1499-1514)
Německo, Berlín
Averz: orlice s hlavou doleva a prsním štítkem, opis: ✿ IOAЄ · Z · ALB' · MARЄ · BRANDBVR'
Reverz: • mONЄ ° nOVA ° BЄRLINЄNSIS 15??

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_171    Skupiny:   -      Ev. č.: 

groš (Mariengroschen) 1536
Německo, město Hildesheim
Averz: čtvrcený městský štít, po stranách a nad ním tři šesticípé hvězdy, opis: ✠ MONETA • NOVA • HILDENSEM ° 1536
Reverz: madona s korunou a žezlem a s dítětem obklopená plamennou září, zasahující do opisu, po stranách opis: MARIA ° MATE - R ° DOMINI °
Buck/Bahrf. 48
Schult. 1285

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1536 

 
 
Avers
Revers

OH_170    Skupiny:   -      Ev. č.: 

groš (Mariengroschen) 1538
Göttingen
Averz: korunované písmeno G s křížem na pozadí, opis: ✿ MONETA ⵓ NOVA ⵓ GOTTING ⵓ 1538
Reverz: madona s korunou a žezlem a s dítětem obklopená plamennou září, opis: MARIA ⵓ MAT - ER ⵓ CRISTI
Saurm. 3919
Schrock 57

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1538 

 
 
Avers
Revers

OH_169    Skupiny:   -      Ev. č.: 

tourský groš
Philippe IV. (1285-1314)
Francie

falzum? koroze? zlehčená mince? ověřit
váha by měla být o cca 1 g vyšší

DANTE, Alighieri - Božská komedie:
... marnivost toho, který Seinu špiní, když rozhodne se minci falšovat a neuteče před divokou sviní...

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_168    Skupiny:   -      Ev. č.: 

groš (selský groš, bauerngroschen)
město Goslar, Německo
raženo v letech 1477/81-1505
Averz: napravo postava sv. Šimona s pilou a knihou, nalevo sv. Juda s kyjem, opis: ༜ SAnTV - S - ImOn ༜ ЄT ༜ IVD'
Reverz: štít s orlicí, nad ním přilbice s přikrývadly a klenotem, opis: MOnЄTA ༜ n - OVA ༜ GOSLAR
Schulten 979

pozn.: pro způsob provedení byl tento groš nazýván selský groš (bauerngroschen)

pozn. dole, mezi postavami světců tuší napsané číslo 81.

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1477/81-1505 

 
 
Avers
Revers

OH_167    Skupiny:   -      Ev. č.: 

dvoušilink (doppelschilling) 1524
Karl V. (1519-1556)
Německo, město Hamburg (Free Hanseatic city of Hamburg) (1324-1922)
Averz: madona s dítětem, pod ní znak a rozdělený letopočet 15-24, opis: CONSERVA - NOS ✿ DNA'
Revers: jeruzalémský kříž rozdělující opis, na něm městský znak, opis: MON - NOVA - HAM' - °BVR'
Saurm. 3408, Gaed. 785

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1524 

 
 
Avers
Revers

OH_166    Skupiny:   -      Ev. č.: 

groš
Friedrich II. (Frederick II, Fridrich II) (1488-1547)
Slezsko, Lehnice-Břeh (Duchy of Liegnitz-Brieg-Wohlau, Księstwo Legnicko-Brzesko-Wołowskie)
mincovna: Brieg (Brzeg, Břeh) nebo Lehnice (Liegnitz, Legnica)
Averz: poprsí panovníka vpravo, opis: ☘︎ FRIDERI · D · G · DVX · SLESI · LEG · BRE
Reverz: slezská orlice, opis: 1545 · VERB · DOMI : MANETIN · ETERN · 1545
Kopicky 4923-4926

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1545 

 
 
Avers
Revers

OH_165    Skupiny:   -      Ev. č.: 

groš (1/24 tolaru)
město Göttingen
Německo
Averz: říšské jablko s hodnotou Z4 zasahující křížem do opisu, po stranách ✿ - ✿, letopočet 16 - 05, opis: RVDOL · II · RO · IMP · SE · A
Reverz: korunované písmeno G, nad ním značka mincmistra, opis: MONE NOVA GOTTINGE
Schrock 101 (?)

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1605 

 
 
Avers
Revers

OH_164    Skupiny:   -      Ev. č.: 

3 groš (trojak, dreigröscher) 1597
Zikmund III. Vasa (Sigismund III Vasa) (1587-1629)
Polsko-litevská unie (Království polské a Velkoknížectví litevské)
mincovna: Poznań (Poznaň)
Averz: korunovaná hlava panovníka s nařaseným límcem (okružím, krejzlíkem, resp. pulcinellou) hledící vpravo, opis: SIG · 3 : D : G ×× - RE · X · PO - M · D · LI ·
Reverz: vyznačení hodnoty III nad rodovým znakem Vasů, nalevo polská orlice, napravo litevský Vytis, třířádkový nápis: GROS · ARG / TRIP · REG / POLON97, dole lewartský štít mezi písmeny I - F, a štít s růží mezi písmeny H - R, pod písmeny FH trojlístek

pozn.: averz podobný Iger P.96.4, reverz odpovídá Iger P.97.5, nepopsaná varianta s křížky po D G (viz odkaz na Acsearch.info)
Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1597 

 
 
Avers
Revers

OH_163    Skupiny:   -      Ev. č.: 

arendschelling (6 stuivers)
Rudolf II. (1576-1612)
Nizozemí (Dutch States), město Zwolle
mincovna: Zwolle (Nizozemí)
Avers: korunovaný španělský znak, nad ním malý městský štít zasahující do opisu, opis: MONE · ARG · IMPERIA · CIVITA · ZWOL ·
Revers: korunovaný císařský orel, mezi hlavami orla kříž, nad ním koruna zasahující do opisu, opis: RVDOL · II · DG · ELEC · RO · IMP · SEM · AV ·

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1601 

 
 
Avers
Revers

OH_162    Skupiny:   -      Ev. č.: 

groš (gros à la queue)
1. emise - 11.7.1355
Jan II. Francouzský zvaný Dobrý (Jean II le Bon) (1350-1364)
Francie
Averz: latinský kříž zasahující dole do vnitřního opisu, vnitřní opis: (koruna) IOhAnn - ES × REX, vnější opis: ✠ BnDITV ︙ SIT ︙ nOmE ︙ DnI ︙ NRI ︙ DEI ︙ IhV ︙ XPI
Reverz: stylizovaný tourský hrad se třemi obloučky, na věžičce koruna zasahující do opisu, opis: ✠ TVRONVS • CIVIS (písmeno T s kroužkem), dvanáct linií po obvodu
Dy.300
Ci 381 (?)
Laf. 303 (?)

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_161    Skupiny:   -      Ev. č.: 

fünfer (1/2 groschen)
Švýcarsko, město a kanton Fribourg
Averz: hrad a nad ním orel, opis: ✠ ⵓ mOnЄTA ⵓ ✿ ⵓ FRIBVRGI ⵓ
Reverz: liliový kříž, opis: ✠ ⵓ SAnCTVS ✿ nICOLAVS ⵓ
HMZ 2-246a (?)
MCV 19

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: po roce 1480 

 
 
Avers
Revers

OH_160    Skupiny:   -      Ev. č.: 

groš (turnose, groschen tournois, tournosegroschen)
William VI. (Wilhelm II / Guillaume II / Wilhelm VI) (1361-1393)
Německo, Jülišské vévodství (Duchy of Jülich, duché de Juliers)
mincovna: Dülken
Averz: tlapatý kříž, kolem dvojitý opis, vnitřní opis: ✠
WILhELMVS DVX, vnější opis: (lev) BNDICTV︙SIT︙NOmE︙DNI︙nRI︙DEI︙IhVX.
Reverz: ✠ TVRONVS ˙ CIVIS˙, dvanáct linií po obvodu, stylizovaný tourský hrad uprostřed
křížky na L (sautoir sur les L)
Noss, Jülich, 97-98 (?)

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

 
 
Avers
Revers

OH_159    Skupiny:   -      Ev. č.: 

ort 1625
Sigismund III Vasa (Zygmunt III Waza) (1587-1632)
Polsko, Gdańsk
Averz: korunovaná poprsí panovníka zasahující do opisu, po stranách číslice 1 a 6, opis: SIGIS : III : D : G : REX · POL : M : D : L : R : PR ·
Reverz: gdaňský štít po stranách lvy, nad štítem ·25·, pod štítem ornament, opis: (ornament) MONETA : CIVIT : GEDANENSIS
var. s opisem končícím na PR ·
Szatalin-Grendel GD25b-I (?)
KOG 1625/3 (?)
Kopicki 7506

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1625 

 
 
Avers
Revers

OH_158    Skupiny:   -      Ev. č.: 

Korunní groš 1545
Zygmunt I. Stary (1506-1548)
Polsko, Krakow
mincovna Krakow (Krakau)
Averz: koruna, opis: SIGISMVND / PRIM (trojlístek) REX / POLONIE / (dva trojlístky)
Reverz: polská orlice, opis (trojlístek) MONETA ✚ REGNI ✚ POL ... 1545
chyboražba, odseknutá část střížku
Kopicky 423-425

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník: 1545 

 
 
Avers
Revers

OH_157    Skupiny:   -      Ev. č.: 

falzum gdaňského groše 154?

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_156    Skupiny:   -      Ev. č.: 

falzum gdaňského groše

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_155    Skupiny:   -      Ev. č.: 

falzum pruského groše

perforace

pozn.: možnost demonstrovat správný postup čištění falz

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_154    Skupiny:   -      Ev. č.: 

blíže neurčené falzum
možná letopočet 1555 či 1559?

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_153    Skupiny:   -      Ev. č.: 

falzum uherského groše Gabriela Bethléna 1623

perforace

pozn.: dlouhodobě rozpracovaná publikace, získat příp. další exempláře, dohledat výsledky analýzy (XRF) a uzavřít

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_152    Skupiny:   -      Ev. č.: 

falzum uherského groše Gabriela Bethléna

pozn.: dlouhodobě rozpracovaná publikace, získat příp. další exempláře, dohledat výsledky analýzy (XRF) a uzavřít

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_151    Skupiny:   -      Ev. č.: 

falzum pruského groše
Albrecht V. Brandenburský (Albrecht Hohenzollern) (1525-1569)

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_150    Skupiny:   -      Ev. č.: 

falzum pruského groše

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_149    Skupiny:   -      Ev. č.: 

falzum pruského groše 1545
Albrecht V. Brandenburský (Albrecht Hohenzollern) (1525-1569)
Východní Prusko

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_148    Skupiny:   -      Ev. č.: 

falzum korunního groše
Zygmunt I. Stary (1506-1548)
Polsko, Krakow

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_147    Skupiny:   -      Ev. č.: 

falzum korunního groše
Zygmunt I. Stary (1506-1548)
Polsko, Krakow

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_146    Skupiny:   -      Ev. č.: 

falzum korunního groše
Zygmunt I. Stary (1506-1548)
Polsko, Krakow

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
Avers
Revers

OH_145    Skupiny:   -      Ev. č.: 

falzum pruského groše
Prusko

Emitent: Cizí mince hrubá

Nominál: Nezadáno 

   Typ:              Ročník:  

Zákaz publikace! / Veröffentlichung Verboten! / Közzététel Tilos! / Zakaz publikacji! / Publication Prohibited!
 
   Počet mincí: