O nás
Autor: členové pobočky
Datum: 24.06. 2018
Pobočka Pražské groše byla založena v roce 2008, aby vytvořila první platformu pro členství v České numismatické společnosti prostřednictvím internetu. Pobočka Pražské groše sdružuje především zájemce o české mincovnictví vrcholného středověku, teoretické zájemce i praktické sběratele pražských grošů, amatérské zájemce z řad nejširší veřejnosti i profesionální numismatiky. Pobočka má virtuální charakter, tzn. pravidelné členské schůzky se odehrávají prakticky denně na internetovém diskusním fóru www.sberatel.com. Jedenkrát ročně pořádá pobočka Výroční členskou schůzi v Kutné Hoře.

 

Oznámení a novinky
11.4.2020: ČNS ve spolupráci s NM, MZM, ČMS v Kutné Hoře a regionálními muzei v Jílovém u Prahy a v Kolíně připravila sérii virtuálních přednášek a prohlídek. Přednáška na téma Restituční mince/ražby římského císařství (Milan Borůvka) se koná ve středu 15. dubna od 18,00. Vice na: https://www.numismatici.cz/.
19.2.2020: O aktualizaci těchto stránek můžete být informováni prostřednictvím FB.

Česká numismatická společnost (ČNS) je občanským sdružením. Posláním této kulturní organizace je činnost v rámci vědního oboru numismatika a v příbuzných vědních disciplinách. Sdružuje sběratele, vědecké pracovníky, kulturní instituce a další zájemce, jejichž činnost směřuje k zachování kulturních a historických hodnot.

 

V oboru své působnosti rozšiřuje znalosti svých členů a seznamuje je i veřejnost s novými poznatky v oboru, pro své členy vydává a podílí se na vydávání periodických i neperiodických publikací, medailí a drobné plastiky, opatřuje je pro své členy od jiných vydavatelů, buduje odborné knihovny, organizuje přednášky, výstavy, semináře, sympozia a exkurze. Napomáhá k doplňování sbírek svým členům, zejména formou výměnných schůzek a členských aukcí.