Základní přehled městských ražeb v teritoriu Zemí Koruny České
Autor: Pavel Hampl
Datum: 01.04. 2020
Kladský haléř - Jihlavský peníz - Brněnský peníz - Znojemský peníz - Olomoucký peníz - Minsterberský haléř - Niský haléř - Opavský haléř - Těšínský haléř - Ratibořský haléř - Hornohlohovský haléř - Osvětimský haléř - Bytomský haléř - Kozelský haléř - Břežský haléř - Namyslovský haléř - Olešnický haléř - Vratislavský haléř - Svídnický haléř - Volovský haléř - Hlohovský haléř - Lehnický haléř - Fryštátský haléř - Javorský haléř - Bolkovský haléř - Lubinský haléř - Zhořelecký haléř - Vratislavský groš - Svídnický groš

 

Od husitských nepokojů docházelo pomalu v mnoha regionech k postupnému narovnávání  a obnovení poměrů před válečným stavem. Právě ve snaze o rychlejší obnovu a z toho plynoucí prosperitu přistoupilo nemálo měst k ražbě své vlastní mince, často jen s místní platností. Jaroslav Staněk ve své knize představuje tyto ražby jednoduchou a přitom přehlednou formou. Obrázek, kde jsou jednotlivé ražby vykresleny, přímo ukazuje i na město, které je razilo. Je pravdou, že schema neobsahuje zcela všechny typy městských ražeb z období 15. až 16. století, ale podává alespoň záladní přehled o různorodosti těchto městských ražeb. Autor například opomenul bohatou mincovní činnost města Cheb, ale i přesto se jedná o zajímavý a přínosný přehled.

 

Mapka ve větším rozlišení (PDF, 1,1 MB).


Popis mincí na obrázku:

(1) Kladský haléř; (2) Jihlavský peníz; (3) Brněnský peníz; (4) Znojemský peníz; (5) Olomoucký peníz; (6) Minsterberský haléř; (7) Niský haléř; (8) Opavský haléř; (9) Těšínský haléř; (10) Ratibořský haléř; (11) Hornohlohovský haléř; (12) Osvětimský haléř; (13) Bytomský haléř; (14) Kozelský haléř; (15) Břežský haléř; (16) Namyslovský haléř; (17) Olešnický haléř; (18) Vratislavský haléř; (19) Svídnický haléř; (20) Volovský haléř; (21) Hlohovský haléř; (22) Lehnický haléř; (23) Fryštátský haléř; (24) Javorský haléř; (25) Bolkovský haléř; (26) Lubinský haléř; (27) Zhořelecký haléř; (28) Vratislavský groš; (29) Svídnický groš

 STANĚK J.: Peníze v českých zemích, přehled mincí a papírových peněz v dějinných a hospodářských souvislostech od 10. století dodnes, Jaroslav Staněk, Jan Bajer, P.A.S, Libertas, a.s., Praha 1995.